Welke rechtsvorm kiest u?

Voordat u van start gaat, beslist u in welke vorm u uw onderneming gaat uitoefenen: alleen of samen met anderen. U kunt er ook voor kiezen om, eventueel samen met anderen, een zogenoemde rechtspersoon in het leven te roepen.

De vorm die u kiest voor de uitoefening van uw onderneming, heet rechtsvorm. De rechtsvorm is niet alleen van belang voor aansprakelijkheid, maar is ook van invloed op uw belastingverplichtingen. Zo is een rechtspersoon de eigenaar van de onderneming en daarmee belastingplichtig voor de winst uit onderneming.

Rechtspersoon en natuurlijke personen

Er zijn belangrijke verschillen tussen een rechtspersoon en een onderneming die door uzelf, eventueel samen met anderen, wordt gedreven. Veel van die verschillen hebben te maken met de aansprakelijkheid. Als u de onderneming zelf drijft of samen met anderen (natuurlijke personen), bent u namelijk aansprakelijk voor de schulden van de onderneming. Bij een rechtspersoon bent u in principe niet aansprakelijk, maar is de rechtspersoon aansprakelijk. Daar staat dan wel tegenover dat u, eventueel samen met uw medeoprichters, kapitaal moet inbrengen in de rechtspersoon. Als startende ondernemer zult u in het algemeen een van de volgende rechtsvormen kiezen:

Lees meer over rechtsvormen op ondernemersplein.nl.

Burgerservicenummer of RSIN

Schrijft u een eenmanszaak in? Dan wordt u geregistreerd met uw burgerservicenummer. Schrijft u uw onderneming met een andere rechtsvorm in? Dan krijgt u van de Kamer van Koophandel een RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer). Met uw burgerservicenummer of RSIN bepalen wij het omzetbelastingnummer en eventuele andere nummers, zoals een loonheffingennummer. Kijk voor meer informatie op www.kvk.nl.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.