Commanditaire vennootschap (cv) en gevolgen voor uw belastingen

Voor een cv gelden grotendeels dezelfde regels als voor een vof. Het verschil is dat een cv behalve de gewone vennoten (de 'beherende' vennoten) ook nog zogenoemde stille vennoten heeft. De stille vennoten brengen geld in, maar bemoeien zich niet met de verdere gang van zaken van de onderneming.

Belastingen bij een cv

 • inkomstenbelasting voor een beherende vennoot
  Een beherende vennoot die aan de eisen voor het ondernemerschap voldoet, geldt voor de inkomstenbelasting als ondernemer.
 • inkomstenbelasting voor een stille vennoot
  De inkomsten van de stille vennoot worden belast als 'winst uit onderneming'. De stille vennoot komt ook in aanmerking voor de investeringsregelingen willekeurige afschrijving en investeringsaftrek. Op de andere ondernemersregelingen heeft de stille vennoot geen recht.
 • btw
  Voor de btw is de cv als geheel ondernemer.
 • loonheffingen
  Als de cv personeel in dienst neemt, krijgt de cv te maken met loonheffingen.

Aansprakelijkheid bij een cv

De cv is geen rechtspersoon. Elke beherende vennoot is met zijn persoonlijke vermogen aansprakelijk voor alle schulden van de cv.

De stille vennoten lopen het risico hun ingebrachte kapitaal te verliezen. Voor de schulden van de cv zijn de stille vennoten alleen aansprakelijk voor alle schulden als zij zich toch bemoeien met de gang van zaken in de onderneming of als hun naam gebruikt wordt in de cv.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.