Besloten vennootschap (bv) en gevolgen voor uw belastingen

Een bv kunt u alleen of samen met anderen oprichten. Voor de oprichting schakelt u een notaris in.

Belastingen bij een bv

 • vennootschapsbelasting
  De bv betaalt vennootschapsbelasting over de winst.
 • btw
  De bv is ondernemer voor de btw.
 • loonheffingen
  Als de bv personeel in dienst neemt, krijgt de bv te maken met loonheffingen. Ook over het salaris van de directeur-grootaandeelhouder houdt de bv loonheffingen in.
 • dividendbelasting
  Als de bv dividend uitkeert op aandelen, houdt de bv dividendbelasting in.

Belastingen voor de directeur-grootaandeelhouder

Als u directeur-grootaandeelhouder bent van de bv en u ontvangt een salaris van de bv, dan gelden voor u dezelfde belastingregels als voor andere werknemers. De bv houdt, als uw werkgever, loonheffingen in over uw salaris en u betaalt, net als elke werknemer, inkomstenbelasting.

Let op!

Als u zich geen of een ongebruikelijk laag salaris laat betalen, houden wij toch rekening met een zogenoemd gebruikelijk loon. Over dit gebruikelijk loon moet de bv loonheffingen inhouden en afdragen.

Aansprakelijkheid bij een bv

De bv is een rechtspersoon en is daarom in principe zelf aansprakelijk voor haar schulden. Maar als directeur of eigenaar kunt u bij wanbeheer ook zelf aansprakelijk worden gesteld. Meer informatie hierover leest u in de brochure Aansprakelijkheid van bestuurders.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.