Stichting of vereniging en gevolgen voor uw belastingen

Stichtingen en verenigingen worden in bepaalde gevallen ook als onderneming beschouwd.

Belastingen bij een stichting of vereniging

Meer informatie over belastingzaken waar u als bestuurslid mee te maken krijgt, leest u bij Stichtingen en verenigingen.

Aansprakelijkheid bij een stichting of vereniging

Als bestuurder kunt u in bepaalde gevallen aansprakelijk worden gesteld voor de belastingschulden van de stichting of vereniging. Meer informatie hierover leest u in de brochure Aansprakelijkheid van bestuurders.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.