Maatschap en gevolgen voor uw belastingen

In een maatschap oefent u een beroep uit in samenwerking met anderen (uw 'maten'), bijvoorbeeld in een artsenpraktijk of een tolkencentrum.

Belastingen bij een maatschap

  • inkomstenbelasting
    Maten die aan de eisen voor het ondernemerschap voldoen, zijn ondernemer voor de inkomstenbelasting. Zij kunnen gebruikmaken van de speciale regelingen voor ondernemers.
  • btw
    Voor de btw is de maatschap ondernemer. De maten zijn voor de btw geen ondernemer.
  • loonheffingen
    Als u namens de maatschap personeel in dienst neemt, krijgt de maatschap te maken met loonheffingen.

Aansprakelijkheid bij een maatschap

De maatschap is geen rechtspersoon. Elke maat is voor een evenredig deel aansprakelijk voor alle schulden van de maatschap. Maar voor belastingschulden is iedere maat aansprakelijk voor alle schulden van de maatschap.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.