Onderneming vestigen in een eigen bedrijfspand

Als u uw onderneming vestigt in een pand dat uw eigendom is, moet u voor de inkomstenbelasting altijd vaststellen of dat pand een privépand of een ondernemingspand is. Dat heeft gevolgen voor de lange termijn.

Als u een eigen pand hebt dat u helemaal voor uw onderneming gebruikt, dan bent u verplicht het pand in het ondernemingsvermogen in te brengen. De waarde van het hele pand moet dan op de balans van uw onderneming komen te staan. Over het pand schrijft u af.

Btw aftrekken

Als u recht hebt op aftrek van voorbelasting, kunt u alle btw aftrekken die u voor het pand in rekening wordt gebracht.

Kosten aftrekken

Kosten van een eigen pand dat u geheel als bedrijfsruimte gebruikt, kunt u aftrekken van de opbrengsten van uw onderneming. Tot deze kosten behoren onder meer:

  • de energiekosten, verzekeringskosten, schoonmaakkosten en dergelijke
  • de inrichtingskosten, zoals vloerbedekking, behang, bureau(s) en kastruimte (over deze kosten moet u mogelijk afschrijven)

Let op!

U kunt deze kosten inclusief btw aftrekken, voor zover u de btw niet als voorbelasting kunt aftrekken.

Zie ook

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.