Afschrijving bedrijfspand voor inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting

Over het deel van een eigen pand dat u voor uw onderneming gebruikt, schrijft u af. Gebruikt u het hele pand voor uw onderneming, dan kunt u dus over het hele pand afschrijven. De afschrijving op gebouwen wijkt af van de afschrijving op andere bedrijfsmiddelen.

Uitgangspunten voor het bepalen van de afschrijving:

  • De hoogte van de afschrijving hangt af van de gebruiksduur van het pand. Meestal is de gebruiksduur van een pand 30 tot 50 jaar.
  • U moet rekening houden met een restwaarde van het pand. Dit is de waarde die het pand heeft aan het einde van de gebruiksduur.
  • U mag niet afschrijven over grond.

U schrijft af over de aanschafwaarde van het pand. Dit is de koopsom inclusief de aankoopkosten van het pand. Als u recht hebt op aftrek van btw, neemt u de kosten exclusief de btw op in de aanschafwaarde. Als u geen recht hebt op aftrek van de btw die aan u is berekend, neemt u de aankoopkosten inclusief de btw. De aankoopkosten zijn bijvoorbeeld: 

  • notariskosten 
  • makelaarskosten 
  • overdrachtsbelasting 

De hoogte van de afschrijving berekent u als volgt. De aanschafwaarde van (het ondernemingsgedeelte van) het pand (= A) vermindert u met (een evenredig deel van) de waarde van de grond, die bij het pand hoort (= G). Verder houdt u rekening met de restwaarde van het pand (= R) en de gebruiksduur (stel: 50 jaar). De hoogte van de afschrijving per jaar is A - R - G x 2%.

De toepassing van de jaarlijkse afschrijving op het pand is alleen mogelijk als:

  • De boekwaarde van het pand hoger is dan de bodemwaarde.
  • De jaarlijkse afschrijving over uw pand niet groter is dan het verschil tussen de boekwaarde en bodemwaarde.

Bodemwaarde

U mag niet meer afschrijven wanneer de bodemwaarde van het pand is bereikt. Het begrip bodemwaarde is een fiscaal begrip. Het heeft niets te maken met de waarde van de grond. Het is ook niet hetzelfde als de restwaarde. Voor ondernemers in de Vennootschapsbelasting geldt de WOZ-waarde van het pand als bodemwaarde.

Voor ondernemers in de Inkomstenbelasting geldt: voor gebouwen die u verhuurt (gebouw ter belegging) is de WOZ-waarde de bodemwaarde. Voor gebouwen in eigen gebruik is de bodemwaarde 50% van de WOZ-waarde. Voor het juist berekenen van de afschrijving hebt u dus nodig: de aanschafwaarde, de restwaarde, de boekwaarde en de bodemwaarde.

Voorbeeld afschrijving pand

U hebt een bedrijfspand in eigen gebruik. Het pand heeft een gebruiksduur van 50 jaar. De aanschafwaarde van het pand was € 300.000, en de restwaarde is € 50.000. De boekwaarde aan het begin van het boekjaar is € 200.000. De WOZ-waarde is € 396.000. De bodemwaarde is dus € 198.000 (= 50% van WOZ-waarde). 

De normale jaarlijkse afschrijving is 2% van de aanschafwaarde min de restwaarde van het pand: (€ 300.000 - € 50.000) x 2% = € 5.000. Maar als u daadwerkelijk € 5.000 zou afschrijven, daalt de boekwaarde beneden de bodemwaarde. U mag in dit jaar dus maar € 2.000 afschrijven. Daarna is de bodemwaarde bereikt en mag u niet meer afschrijven.

Agrarische bedrijfsgebouwen

Meer informatie over de beperkte afschrijving op agrarische bedrijfsgebouwen vindt u in de brochure Beperkt afschrijven op agrarische bedrijfsgebouwen

 

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.