Afschrijving bedrijfspand

De afschrijving op gebouwen wijkt af van de afschrijving op andere bedrijfsmiddelen. U mag tot een bepaalde bodemwaarde uw bedrijfsgebouwen afschrijven. Hoe u de afschrijving berekent en wat de bodemwaarde is voor de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting, leest u op deze pagina.

Over het deel van een eigen pand dat u voor uw onderneming gebruikt, schrijft u af. Gebruikt u het hele pand voor uw onderneming, dan kunt u dus over het hele pand afschrijven.

Uitgangspunten voor het bepalen van de afschrijving

 • De hoogte van de afschrijving hangt af van de gebruiksduur van het pand. Meestal is de gebruiksduur van een pand 30 tot 50 jaar.
 • U moet rekening houden met een restwaarde van het pand. Dit is de waarde die het pand heeft aan het einde van de gebruiksduur.
 • U mag niet afschrijven over grond.

U schrijft af over de aanschafwaarde van het pand. Dit is de koopsom inclusief de aankoopkosten van het pand. Als u recht hebt op aftrek van btw, neemt u de kosten exclusief btw op in de aanschafwaarde. Als u geen recht hebt op aftrek van btw die aan u is berekend, neemt u de aankoopkosten inclusief btw. De aankoopkosten zijn bijvoorbeeld:

 • notariskosten
 • makelaarskosten
 • overdrachtsbelasting

Bereken de hoogte van de afschrijving

De hoogte van de afschrijving berekent u als volgt:

 • Bepaal de aanschafwaarde van het pand of het ondernemingsgedeelte van het pand (= A).
 • Bepaal (het evenredige deel van) de waarde van de grond die bij het pand hoort (= G).
 • Bepaal de restwaarde van het pand (= R).
 • Bepaal de gebruiksduur (= D).

De jaarlijkse afschrijving is: (A - G - R) : D.

U mag afschrijven tót de bodemwaarde van het pand

De toepassing van de jaarlijkse afschrijving op het pand is alleen mogelijk als:

 • de boekwaarde van het pand hoger is dan de bodemwaarde
 • de jaarlijkse afschrijving over uw pand niet groter is dan het verschil tussen de boekwaarde en bodemwaarde

U mag niet meer afschrijven als de bodemwaarde van het pand is bereikt. Het begrip bodemwaarde is een fiscaal begrip. Het heeft niets te maken met de waarde van de grond. Het is ook niet hetzelfde als de restwaarde.

De bodemwaarde van een pand is gelijk aan de WOZ-waarde. Dit geldt al voor de vennootschapsbelasting en vanaf 2024 ook voor de inkomstenbelasting.

Bodemwaarde inkomstenbelasting (tot en met 2023)

Voor ondernemers in de Inkomstenbelasting gold tot en met 2023: voor gebouwen die u verhuurt (gebouw ter belegging) is de WOZ-waarde de bodemwaarde. Voor gebouwen in eigen gebruik is de bodemwaarde 50% van de WOZ-waarde.

Vanaf 2024 is de bodemwaarde voor alle gebouwen gelijk aan de WOZ-waarde. Maar hebt u vóór 1 januari 2024 een gebouw in eigen gebruik genomen? En hebt u nog geen 3 jaar afgeschreven? Dan mag u tot 3 jaar na het in gebruik nemen van het gebouw nog rekening houden met 50% van de WOZ-waarde als bodemwaarde.

Agrarische bedrijfsgebouwen

Meer informatie over de beperkte afschrijving op agrarische bedrijfsgebouwen vindt u in de brochure Beperkt afschrijven op agrarische bedrijfsgebouwen.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.