Minimumkapitaalregel voor banken en verzekeraars

Sinds 2020 is er een renteaftrekbeperking voor banken en verzekeraars. Verschuldigde rente op geldleningen is in 2022 niet aftrekbaar voor zover het vreemd vermogen meer bedraagt dan 91% van het balanstotaal.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.