Verliesverrekening

Met ingang van 2022 geldt het volgende:

Verliezen uit 2022 en later zijn onbeperkt voorwaarts verrekenbaar. Dit geldt ook voor verliezen uit boekjaren die beginnen op 1 januari 2013 of later en die per eind 2021 nog voorwaarts verrekenbaar zijn. Er kan wel een maximum gelden voor het bedrag van de verrekening met winsten van de jaren 2022 en verder.

Is uw belastbare winst in 2022 of latere jaren € 1.000.000 of lager? Dan kunt u verliezen uit voorgaande jaren verrekenen tot maximaal het bedrag van uw belastbare winst.

Is uw winst hoger dan € 1.000.000? Dan mag u in elk geval € 1.000.000 gebruiken voor verliesverrekening. Van de resterende winst mag u 50% gebruiken voor verliesverrekening.

Voorbeeld

  • Verlies 2021: € 7.000.000
  • Winst 2022: € 9.000.000
  • Van de winst 2022 mag u gebruiken voor verliesverrekening: € 1.000.000 + € 4.000.000 (50% van € 8.000.000) = € 5.000.000
  • Uw belastbaar bedrag 2022 wordt dan € 9.000.000 - € 5.000.000 = € 4.000.000
  • Van het verlies 2021 blijft nog over: € 7.000.000 - € 5.000.000 = € 2.000.000.
    Dit verlies mag u verrekenen met de winsten van 2023 en verder.

Let op!

Het maximum geldt ook als u een verlies uit 2022 verrekent met de winst van 2021.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.