Vpb: verrekenen van verliezen

Een verlies uit een bepaald jaar wordt op 2 manieren verrekend:

 • Met de belastbare winst uit het voorgaande jaar. Dit wordt carry back of achterwaartse verliesverrekening genoemd.
 • Met de winsten van volgende jaren. Dit wordt carry forward of voorwaartse verliesverrekening genoemd.

Eerst carry back, dan carry forward

Een verlies wordt eerst verrekend met de winst van het voorgaande jaar. Pas daarna verrekent u het verlies met de winsten van de toekomstige jaren.

Vanaf 2022: nieuwe regels carry forward

Tot en met 2021 was de termijn voor voorwaartse verliesverrekening (carry forward) 6 jaar. Deze termijn vervalt. Verliezen uit boekjaren die beginnen op 1 januari 2013 of later, zijn onbeperkt voorwaarts verrekenbaar.

Er kan wel een maximum gelden voor het bedrag van de verrekening met winsten van de jaren 2022 en verder. Voor verrekening met de winsten van 2021 en eerder, geldt het maximum niet.

Is uw belastbare winst in 2022 of latere jaren € 1.000.000 of lager? Dan kunt u verliezen uit voorgaande jaren verrekenen tot maximaal het bedrag van uw belastbare winst.

Is uw winst hoger dan € 1.000.000? Dan mag u in elk geval € 1.000.000 gebruiken voor verliesverrekening. Van de resterende winst mag u 50% gebruiken voor verliesverrekening.

Voorbeeld

 • Winst 2022: € 9.000.000
 • Verlies 2021: € 7.000.000
 • Van de winst 2022 mag u gebruiken voor verliesverrekening: € 1.000.000 + € 4.000.000 (50% van € 8.000.000) = € 5.000.000
 • Uw belastbaar bedrag 2022 wordt dan € 9.000.000 - € 5.000.000 = € 4.000.000
 • Van het verlies 2021 blijft nog over: € 7.000.000 - € 5.000.000 = € 2.000.000.
  Dit verlies mag u verrekenen met de winsten van 2023 en verder.

Let op!

Voor verliezen uit 2011 en 2012 gold een verrekentermijn van 9 jaar. Deze termijn blijft in stand. Het verlies uit 2011 verdampt dus per eind 2020. Het verlies uit 2012 verdampt per eind 2021.

Wanneer verliezen niet verrekenen?

In 3 situaties gelden speciale voorwaarden voor het verrekenen van verliezen. U kunt verliezen misschien niet verrekenen in de volgende situaties:

De Belastingdienst stelt de verliezen vast met een beschikking. Tegen deze beschikking kunt u bezwaar maken.

Voorlopige verliesverrekening

Lijdt u in een jaar verlies? En wilt u dit verlies verrekenen met winst uit het voorgaande jaar? Dan hoeft u niet te wachten tot uw aangifte over het verliesjaar is afgehandeld. Als u de aangifte indient, kunt u een schriftelijk verzoek om voorlopige verliesverrekening naar uw belastingkantoor sturen. Wij stellen dan de voorlopige verliesverrekening vast met een beschikking. Enkele voorwaarden die hierbij gelden:

 • U dient de aangifte in over het verliesjaar
 • De aanslag over het jaar waarmee het verlies wordt verrekend, moet definitief vaststaan
 • Van het verlies dat u aangeeft, wordt maximaal 80% verrekend

Bij het vaststellen van de aanslag over het verliesjaar, houden wij rekening met de eerdere voorlopige verliesverrekening.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.