Vpb: verrekenen van verliezen

Een verlies uit een bepaald jaar wordt op 2 manieren verrekend:

  • Met de belastbare winst uit het voorgaande jaar. Dit wordt carry back of achterwaartse verliesverrekening genoemd.
  • Met de winsten van maximaal 6 volgende jaren. Dit wordt carry forward of voorwaartse verliesverrekening genoemd. Carry forward betekent verrekening met toekomstige winsten.

Verrekening door carry back

Een verlies wordt eerst verrekend met de winst van het voorgaande jaar. Pas daarna verrekent u het verlies met de winsten van de toekomstige jaren.

Verrekening door carry forward

Kan een verlies niet worden verrekend met winst uit het voorgaande jaar? Dan is het verlies vooruit verrekenbaar. Deze voorwaartse verliesverrekening is beperkt tot 6 jaar. 

Overgangsregel

Voor verliezen uit de jaren vóór 2019 geldt een verrekeningstermijn van 9 jaar. Om nadelige gevolgen te voorkomen, wordt een verlies uit 2019 (waarvoor een termijn van slechts 6 jaar geldt) eerder verrekend dan verliezen uit 2017 en 2018. Een verlies uit 2020 wordt eerder verrekend dan een verlies uit 2018.

Wanneer verliezen niet verrekenen?

In 3 situaties gelden speciale voorwaarden voor het verrekenen van verliezen. U kunt verliezen misschien niet verrekenen in de volgende situaties:

De Belastingdienst stelt de verliezen vast met een beschikking. Tegen deze beschikking kunt u bezwaar maken.

Voorlopige verliesverrekening

Lijdt u in een jaar verlies? En wilt u dit verlies verrekenen met winst uit het voorgaande jaar? Dan hoeft u niet te wachten tot uw aangifte over het verliesjaar is afgehandeld. Als u de aangifte indient, kunt u een schriftelijk verzoek om voorlopige verliesverrekening naar uw belastingkantoor sturen. Wij stellen dan de voorlopige verliesverrekening vast met een beschikking. Enkele voorwaarden die hierbij gelden:

  • U dient de aangifte in over het verliesjaar
  • De aanslag over het jaar waarmee het verlies wordt verrekend, moet definitief vaststaan
  • Van het verlies dat u aangeeft, wordt maximaal 80% verrekend

Bij het vaststellen van de aanslag over het verliesjaar, houden wij rekening met de eerdere voorlopige verliesverrekening.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.