Bank- en spaartegoeden buiten Nederland

U geeft de totale waarde aan van uw bank- en spaartegoeden en aandelen buiten Nederland op 1 januari van het jaar van aangifte.

Let op!

Op grond van de Europese Spaarrenterichtlijn verstrekken financiële instellingen, zoals banken, hun overheid gegevens over rente die zij hebben betaald aan inwoners van Nederland. Die overheid geeft deze gegevens aan ons door.

Sommige landen houden op grond van de Europese spaarrenterichtlijn zogenoemde bronheffing in over het bedrag aan rente. Bronheffing is de belasting die een ander land inhoudt op rente, royalty's of dividend. Deze bronheffing mag u als voorheffing verrekenen met uw belasting in Nederland.

Zie ook

 

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.