Btw als u kunst koopt van een kunstenaar en bij invoer buiten de EU

U mag de margeregeling ook gebruiken als u:

  • kunst, antiek of verzamelvoorwerpen invoert uit niet-EU-landen
    U doet dan aangifte bij de douane en betaalt daar 9% btw. Hebt u een vergunning om de btw te verleggen? Dan berekent u deze btw zelf en vermeldt die in uw btw-aangifte.
  • kunst verkoopt die u met 9% btw hebt gekocht van de maker of zijn erfgenamen
  • kunst verkoopt die u met 9% btw hebt ingekocht van een ondernemer die niet handelt in margegoederen
  • kunst verkoopt die u intracommunautair hebt verworven, als u aannemelijk maakt dat u de kunst hebt gekocht van de maker of zijn erfgenamen

Past u de margeregeling toe? Dan mag u de btw die u bij invoer, inkoop of verwerving hebt betaald, niet aftrekken als voorbelasting. U telt deze btw op bij uw inkoopprijs. Over uw winstmarge bij verkoop betaalt u 21% btw.

Voorbeeld verschil margeregeling en gewone btw-regeling

U verkoopt een schilderij en de verkoopprijs is € 25.000. U hebt dit schilderij van de kunstenaar zelf gekocht voor € 21.800 inclusief € 1.800 btw (9%).

Gevolgen bij verkoop onder de margeregeling:

Verkoopprijs € 25.000
Inkoopprijs inclusief btw € 21.800
De btw die de kunstenaar in rekening heeft gebracht, kunt u niet aftrekken.
Winstmarge € 3.200
Btw over winstmarge (€ 3.200 x 21/121) € 555

Gevolgen bij verkoop onder de gewone btw-regeling:

Verkoopprijs inclusief btw € 25.000
Btw over verkoopprijs (€ 25.000 x 21/121) € 4.339
De btw die de kunstenaar in rekening heeft gebracht, kunt u aftrekken.
De btw die u per saldo aangeeft, is: € 4.339 – € 1.800 = € 2.539

Wat is het verschil voor u?

Als we uitgaan van dezelfde verkoopprijs inclusief btw (€ 25.000), hoeft u met de margeregeling per saldo € 1.984 minder btw aan te geven.

Wat moet u doen?

Handelt u in bovenstaande goederen en wilt u de margeregeling ook op deze transacties toepassen? Stuur uw belastingkantoor een brief waarin u vraagt om de margeregeling toe te mogen passen op deze goederen. Binnen 8 weken ontvangt u van ons een beslissing op uw verzoek.

Hebt u een vergunning van ons gekregen om de margeregeling toe te passen? Dan houdt u de keuze om op een transactie de normale btw-regels toe te passen. U hebt dan alsnog recht op aftrek van de btw van aankoop of invoer.

U kunt de vergunning pas na 2 jaar opzeggen. De vergunning opnieuw aanvragen kan daarna ook pas na 2 jaar.

Let op!

  • Hebt u de btw op de aankoop of invoer afgetrokken vóór het moment waarop de vergunning is ingegaan? En zijn die goederen op dat moment nog niet verkocht? Dan moet u de afgetrokken btw terugbetalen.
  • Hebt u met toepassing van de margeregeling bij de aankoop of invoer geen btw afgetrokken? En verkoopt u die goederen ná het vervallen van de vergunning? Dan hebt u alsnog recht op aftrek van de btw.

Wat zijn kunstvoorwerpen, antiek en verzamelvoorwerpen?

Wat wij onder kunstvoorwerpen, antiek en verzamelvoorwerpen verstaan, leest u in de lijst met kunst, antiek en verzamelvoorwerpen.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.