Negatieve winstmarge verrekenen

Als uw inkopen in een aangiftetijdvak meer bedragen dan uw verkopen, hebt u in dat tijdvak een negatieve winstmarge. Over een negatieve winstmarge kunt u geen btw terugvragen. Als u de globalisatiemethode gebruikt, kunt u een negatieve winstmarge wel verrekenen met een positieve in een ander tijdvak.

U kunt een negatieve winstmarge over een aangiftetijdvak verrekenen met de positieve winstmarge in een volgend tijdvak in hetzelfde jaar. Als u binnen een kalenderjaar over de verschillende tijdvakken zowel positieve als negatieve winstmarges hebt, mag u aan het einde van het jaar een zogenaamde jaarsaldering maken. Een negatieve marge op jaarbasis kunt u verrekenen met een positieve winstmarge in het volgende jaar.

Let op!

Als u handelt in goederen die belast zijn met het algemene tarief (21%) en in goederen die belast zijn met het verlaagde tarief (9%), berekent u de winstmarge per goederensoort. U mag een negatieve marge van het ene tarief niet verrekenen met een positieve marge van het andere tarief.

Administratie bijhouden

Lees meer over de globalisatiemethode bij Administratie bijhouden bij handel in margegoederen.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.