Negatieve winstmarge verrekenen met het volgende aangiftetijdvak

In de loop van het jaar kunt u negatieve winstmarges verrekenen met positieve winstmarges over latere tijdvakken in dat jaar. Als bijvoorbeeld de winstmarge over het 1e kwartaal negatief is, kunt u die negatieve winstmarge verrekenen met een positieve winstmarge over het 2e kwartaal.

Voorbeeld: een negatieve kwartaalwinst

Uw winstmarges per kwartaal zijn als volgt:

Kwartaal

Inkopen

Verkopen

Winstmarge

Winstmarge saldo

Btw

1e kwartaal

€ 40.000

€ 30.000

€ 10.000 -

€ 10.000 -

€ 0

2e kwartaal

€ 25.000

€ 40.000

€ 15.000

€ 5.000

€ 868

In het 1e kwartaal waren uw inkopen hoger dan uw verkopen: uw winstmarge was dus negatief. In het 2e kwartaal is uw winstmarge positief: € 15.000. U kunt de negatieve winstmarge van het 1e kwartaal aftrekken van de positieve winstmarge uit het 2e kwartaal. U betaalt dan aan btw € 5.000 x 21/121 = € 868 over het 2e kwartaal.

Hebt u in kwartaal 3 en 4 weer een negatieve winstmarge? Dan kunt u die niet verrekenen met de winstmarge over het 1e aangiftetijdvak van het volgende kalenderjaar. Wel kunt u misschien de btw terugvragen. Hoe u dat doet, leest u bij Negatieve winstmarge verrekenen aan het eind van het jaar.

Negatief jaarsaldo verrekenen met het volgende kalenderjaar

Bent u over uw jaarwinstmarge minder btw verschuldigd dan u in het kalenderjaar al heeft betaald? U kunt dit negatieve jaarsaldo verrekenen met een positief jaarsaldo in het volgende jaar. Hoe u dat doet, leest u bij Negatief jaarsaldo verrekenen met een positief jaarsaldo in het volgende jaar.

Let op!

Als u handelt in goederen die belast zijn met het algemene tarief (21%) en in goederen die belast zijn met het verlaagde tarief (9%), berekent u de winstmarge per goederensoort. U mag een negatieve marge van het ene tarief niet verrekenen met een positieve marge van het andere tarief.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.