Vaststellen van het jaarsaldo

Hebt u in de verschillende tijdvakken van een kalenderjaar zowel positieve als negatieve winstmarges gehad? Stel dan na afloop van het jaar uw jaarsaldo vast. U berekent het jaarsaldo per goederensoort (21% of 9%). U telt alle positieve en negatieve winstmarges uit de aangiftetijdvakken per goederensoort bij elkaar op. Is het saldo positief? Dan moet u daarover btw betalen. Is de btw over het jaarsaldo minder dan de btw die u al hebt betaald? Dan kunt u het verschil terugvragen. Is het jaarsaldo negatief en hebt u over 1 of meer tijdvakken wel btw betaald? U kunt dan de betaalde btw terugvragen en het negatieve jaarsaldo doorschuiven naar het volgende jaar.

Voorbeeld: een negatief jaarsaldo

Uw winstmarges per kwartaal zijn als volgt:

Kwartaal

Inkopen

Verkopen

Winstmarge

Winstmarge saldo

Btw

1e kwartaal

€ 40.000

€ 30.000

€ 10.000-

€ 10.000-

€ 0

2e kwartaal

€ 25.000

€ 40.000

€ 15.000

€ 5.000

€ 868

3e kwartaal

€ 45.000

€ 25.000

€ 20.000-

€ 15.000-

€ 0

4e kwartaal

€ 35.000

€ 47.000

€ 12.000

€ 3.000-

€ 0

Het jaarsaldo is negatief: € 3.000. U hoeft hierover geen btw te betalen. In het 2e kwartaal hebt u al € 868 aan btw betaald. Dit bedrag kunt u terugvragen. Stuur een brief met uw verzoek om terugbetaling naar uw belastingkantoor.

U kunt het negatieve jaarsaldo verrekenen met een positief jaarsaldo in het volgende jaar. Hoe u dat doet, leest u bij Negatief jaarsaldo verrekenen met een positief jaarsaldo in het volgende jaar.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.