Negatief en positief jaarsaldo verrekenen in het volgende jaar

Is uw winstmarge over een kalenderjaar negatief? U mag deze verrekenen met een positieve winstmarge in het volgende jaar. U betaalt dan btw over het restant. Dit kan alleen als u ons vraagt om uw negatieve winstmarge vast te stellen. Dit doet u door een brief met uw verzoek naar uw belastingkantoor te sturen. Stuur deze brief gelijktijdig met uw aangifte over het 1e tijdvak van het volgende jaar.

Is de winstmarge van het volgende jaar ook negatief? Tel die dan op bij het negatieve jaarsaldo van het vorige jaar en vraag ons dan opnieuw om uw negatieve winstmarge vast te stellen. Kunt u een negatieve winstmarge niet volledig verrekenen met een positieve winstmarge uit het jaar daarop? Vraag ons dan om het negatieve restant vast te stellen. Dit doet u door een brief met uw verzoek naar uw belastingkantoor te sturen. Stuur deze brief gelijktijdig met uw aangifte over het 1e tijdvak van het volgende jaar.

Let op!

Als u de negatieve winstmarge van een jaar niet door ons laat vaststellen, kunt u deze niet verrekenen met een positief jaarsaldo in de toekomst.

Voorbeeld: een negatieve winstmarge verrekenen met het volgende jaar

U hebt over jaar 1 een negatieve jaarwinst van € 3.000. U hebt dit bedrag door ons laten vaststellen. In jaar 2 is uw winstmarge € 40.000. U hebt hierover € 6.942 aan btw aangegeven.

In die situatie verrekent u de negatieve winstmarge als volgt:

  • Winstmarge jaar 2: € 40.000
  • Negatieve winstmarge jaar 1: € 3.000
  • Nieuwe winstmarge jaar 2: (€ 40.000 - € 3.000) = € 37.000
  • Te betalen btw: (21/121 x € 37.000) = € 6.421
  • Aangegeven btw jaar 2: € 6.942
  • Terug te vragen btw: (€ 6.942 - € 6.421) = € 521

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.