Algemene vergunning

Bent u fiscaal vertegenwoordiger met een algemene vergunning? U treedt dan namens uw klant op voor het volgende:

 • leveringen van goederen en diensten waarvoor btw betaald moet worden
 • intracommunautaire verwervingen
 • import uit niet-EU-landen

De buitenlandse ondernemer kan bij import uit niet-EU-landen en de daarop volgende leveringen een fiscaal vertegenwoordiger met beperkte vergunning aanstellen. U vertegenwoordigt uw klant in deze situaties niet, aangezien de fiscaal vertegenwoordiger met een beperkte vergunning dit al doet.

Let op!

 • Een buitenlandse ondernemer mag nooit meer dan 1 fiscaal vertegenwoordiger met een algemene vergunning aanstellen.
 • Heeft een buitenlandse ondernemer u aangesteld als algemeen fiscaal vertegenwoordiger? Dan moet hij zijn geregistreerd bij de Belastingdienst. U doet namens de buitenlandse ondernemer de btw-aangifte en de Opgaaf ICP. U maakt hierbij gebruik van het Nederlandse btw-identificatienummer van uw klant.

Verzoek om algemene vergunning

Wilt u optreden als fiscaal vertegenwoordiger met een algemene vergunning? Dan moet u hiervoor toestemming vragen bij uw belastingkantoor. Stuur met uw verzoek een machtiging van uw klant mee. Verder moet uw verzoek de volgende gegevens bevatten:

 • uw naam, adres en woonplaats
 • het vermoedelijke tijdstip waarop u fiscaal vertegenwoordiger wordt voor uw klant
 • de geschatte aard en omvang van de belastbare handelingen per kalenderjaar
 • de naam, het adres en de woonplaats van uw klant
 • het btw-identificatienummer van uw klant
 • de aard van het bedrijf van uw klant
 • de gegevens die nodig zijn voor het bepalen van de hoogte van de vereiste zekerheid

Voor het verkrijgen en behouden van een vergunning gelden diverse voorwaarden.

Vergunning artikel 23

Als de buitenlandse ondernemer goederen importeert uit een niet-EU-land, moet hij btw betalen. U kunt als fiscaal vertegenwoordiger voor uw klant een vergunning artikel 23 aanvragen. Hiermee regelt u dat deze btw niet betaald moet worden bij de Douane, maar opgenomen kan worden in de btw-aangifte die u voor uw klant doet. U vermeldt dan op de aangifte ten invoer het Nederlandse btw-identificatienummer van uw klant.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.