Fiscaal vertegenwoordiger met algemene vergunning (voor de btw)

Bent u fiscaal vertegenwoordiger met een algemene vergunning? U treedt dan namens uw klant op voor het volgende:

 • leveringen van goederen en diensten waarvoor btw betaald moet worden
 • intracommunautaire verwervingen
 • invoer van goederen uit niet-EU-landen

De buitenlandse ondernemer kan bij de invoer van goederen uit niet-EU-landen en de daarop volgende leveringen een fiscaal vertegenwoordiger met beperkte vergunning aanstellen. U vertegenwoordigt uw klant in deze situaties niet, aangezien de fiscaal vertegenwoordiger met een beperkte vergunning dit al doet.

Let op!

 • Een buitenlandse ondernemer mag nooit meer dan 1 fiscaal vertegenwoordiger met een algemene vergunning aanstellen.
 • Heeft een buitenlandse ondernemer u aangesteld als algemeen fiscaal vertegenwoordiger? Dan moet deze ondernemer zijn geregistreerd bij de Belastingdienst. U doet namens de buitenlandse ondernemer de btw-aangifte en de Opgaaf ICP. U maakt hierbij gebruik van het Nederlandse btw-identificatienummer van uw klant.

Verzoek om algemene vergunning

Wilt u optreden als fiscaal vertegenwoordiger met een algemene vergunning? Dan moet u hiervoor toestemming vragen bij uw belastingkantoor. Stuur met uw verzoek een machtiging van uw klant mee. Verder moet uw verzoek de volgende gegevens bevatten:

 • uw naam, adres en woonplaats
 • het vermoedelijke tijdstip waarop u fiscaal vertegenwoordiger wordt voor uw klant
 • de geschatte aard en omvang van de belastbare handelingen per kalenderjaar
 • de naam, het adres en de woonplaats van uw klant
 • het btw-identificatienummer van uw klant
 • de aard van het bedrijf van uw klant
 • de gegevens die nodig zijn voor het bepalen van de hoogte van de vereiste zekerheid

Voor het verkrijgen en behouden van een vergunning gelden diverse voorwaarden.

U ontvangt binnen 10 werkdagen een ontvangstbevestiging van uw aanvraag. We behandelen de aanvraag binnen 8 weken.

Vergunning artikel 23

Als buitenlandse ondernemers goederen invoeren uit een niet-EU-land, moeten zij btw betalen. U kunt als fiscaal vertegenwoordiger voor uw klant een vergunning artikel 23 aanvragen. Hiermee regelt u dat deze btw niet betaald moet worden bij de Douane, maar opgenomen kan worden in de btw-aangifte die u voor uw klant doet. U vermeldt dan op de aangifte ten invoer het Nederlandse btw-identificatienummer van uw klant.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.