Beperkte vergunning

Bent u een fiscaal vertegenwoordiger met een beperkte vergunning? Dan kunt u namens uw klant optreden voor:

  1. de invoer van goederen uit niet-EU-landen en de daarop volgende leveringen, met uitzondering van afstandsverkopen
  2. de levering of aankoop van accijnsgoederen, bulkgoederen en bepaalde minerale oliën met 0% btw
  3. de intracommunautaire verwerving die voorafgaat aan de onder punt 2 genoemde levering
  4. de intracommunautaire levering naar andere EU-landen of de uitvoer naar niet-EU-landen die volgt op de onder punt 2 genoemde levering
  5. de aankoop van minerale oliën of bulkgoederen als die goederen worden uitgeslagen uit een accijnsgoederenplaats met bijzondere vergunning of uit een btw-entrepot, en de hierop volgende levering van die goederen

Buitenlandse ondernemers mogen meer dan 1 fiscaal vertegenwoordiger met beperkte vergunning hebben. Zij hoeven zich niet als buitenlandse ondernemer in Nederland te laten registreren.

Omzetbelastingnummer voor btw-aangifte

Als fiscaal vertegenwoordiger met een beperkte vergunning wordt aan u een apart omzetbelastingnummer (subnummer) toegekend. U moet de btw-aangifte doen onder dit omzetbelastingnummer voor al uw buitenlandse klanten waarvoor u fiscaal vertegenwoordiger met een beperkte vergunning bent.

Btw-identificatienummer voor opgaaf ICP

Daarnaast krijgt u als fiscaal vertegenwoordiger met een beperkte vergunning een btw-identificatienummer toegekend. U doet de opgaaf ICP onder het aan u als fiscaal vertegenwoordiger met een beperkte vergunning toegekende btw-identificatienummer voor al uw klanten waar u fiscaal vertegenwoordiger met een beperkte vergunning voor bent.

Wanneer u fiscaal vertegenwoordiger bent bij een intracommunautaire verwerving of levering die onder punt 3 en 4 staat, vermeldt u dit btw-identificatienummer en uw naam op de betreffende in- en verkoopfacturen.

Verzoek om beperkte vergunning

Wilt u optreden als fiscaal vertegenwoordiger met een beperkte vergunning? Dan moet u hiervoor schriftelijk een verzoek indienen bij uw belastingkantoor. U moet in het verzoek de volgende gegevens opnemen:

  • uw naam, adres en woonplaats
  • het vermoedelijke tijdstip waarop u fiscaal vertegenwoordiger voor uw klant wordt
  • de geschatte aard en omvang van de belastbare handelingen per kalenderjaar
  • de gegevens die nodig zijn voor het bepalen van de hoogte van de vereiste zekerheid

Voor het verkrijgen en behouden van een vergunning gelden diverse voorwaarden.

U ontvangt binnen 10 werkdagen een ontvangstbevestiging van uw aanvraag. We behandelen de aanvraag binnen 8 weken.

Machtiging van uw opdrachtgever

U moet een schriftelijke machtiging hebben van uw klant, om op te mogen treden als fiscaal vertegenwoordiger met een beperkte vergunning. U bewaart die machtiging bij de administratie die u voert als fiscaal vertegenwoordiger.

Vergunning artikel 23

Een klant die goederen invoert uit een niet-EU-land, moet btw betalen. U kunt als fiscaal vertegenwoordiger met beperkte vergunning voor uw klanten een vergunning artikel 23 aanvragen. Hiermee regelt u dat deze btw niet betaald moet worden bij de Douane, maar opgenomen kan worden in de btw-aangifte die u voor uw klant doet. U hoeft de vergunning artikel 23 maar 1 keer aan te vragen. De vergunning kunt u daarna voor al uw klanten gebruiken.

De vergunning wordt afgegeven op het subnummer dat u heeft gekregen als fiscaal vertegenwoordiger met beperkte vergunning. Dit subnummer vermeldt u ook op de aangifte ten invoer bij de Douane.

Vergunning btw-entrepot

Als uw klanten gebruik willen maken van het 0%-tarief bij de aankoop van bulkgoederen, moeten zij in het bezit zijn van een vergunning voor een niet-plaatsgebonden btw-entrepot. U kunt deze vergunning voor uw klant aanvragen bij uw belastingkantoor. Uw klant kan maar 1 vergunning voor een niet-plaatsgebonden btw-entrepot krijgen, ook als de klant gebruikmaakt van meer dan 1 fiscaal vertegenwoordiger met een beperkte vergunning.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.