Btw-tarieven

Let op!

Dit deel van de website is bedoeld voor ondernemers die buiten Nederland zijn gevestigd, maar wel goederen of diensten leveren in Nederland. Ondernemer in Nederland? Zie Btw.

In Nederland zijn er 3 btw-tarieven:

  • 0%-tarief
  • 9%-tarief
  • 21%-tarief

0%-tarief

U hanteert het 0%-tarief als u bijvoorbeeld goederen levert vanuit Nederland naar het buitenland of opslaat in een douane-entrepot. U brengt dan geen btw in rekening. Op de factuur vermeldt u 0% btw.

Goederen waarvoor het 0%-tarief geldt:

Bij een groot aantal van deze goederenleveringen vallen ook de diensten die daarbij horen onder het 0%-tarief, zoals diensten voor het internationale goederenvervoer of diensten die worden verricht ten aanzien van goederen die worden uitgevoerd naar niet-EU-landen. Lees meer hierover bij Diensten met 0% btw.

Met de toepassing van het 0%-tarief houdt u recht op btw-aftrek.

Let op!

U moet met uw administratie kunnen aantonen dat u terecht het 0%-tarief hebt toegepast. Hoe u dat doet, leest u bij Aantonen van terechte toepassing 0%-tarief.

9%-tarief

Het 9%-tarief is het verlaagde btw-tarief. Dit tarief is voornamelijk van toepassing op basisproducten en -diensten, zoals eten en drinken, geneesmiddelen, (digitale) boeken, dagbladen en tijdschriften, het knippen van haren door de kapper en het repareren van een fiets.

Een uitgebreid overzicht van goederen en diensten waarvoor het 9%-tarief geldt, vindt u bij de informatie voor binnenlandse ondernemers bij Tarieven en vrijstellingen.

21%-tarief

Het 21%-tarief is het algemene tarief. Is er geen sprake van vrijstelling, de verleggingsregeling, het 0%-tarief of het 9%-tarief? Dan berekent u 21% btw.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.