Inhoud van de 30%-regeling

De 30%-regeling houdt in dat u aan bepaalde werknemers zonder nader bewijs maximaal 30% van het loon inclusief de vergoeding onbelast kunt geven (gerichte vrijstelling, zie hoofdstuk 22 van het 'Handboek Loonheffingen', dat u kunt downloaden op de pagina Loonheffingen) voor de extraterritoriale kosten. In plaats daarvan mag u ook maximaal 30/70 van het loon exclusief de vergoeding geven als onbelaste vergoeding. Hierbij moet u wel rekening houden met het deskundigheidsvereiste. Onder loon verstaan wij hier loon uit tegenwoordige dienstbetrekking (zie hoofdstuk 4 van het 'Handboek Loonheffingen', dat u kunt downloaden op de pagina Loonheffingen) waarvoor u aangifte loonheffingen doet.

Voorbeeld 1

Het loon inclusief de vergoeding is € 60.000. De onbelaste vergoeding van extraterritoriale kosten is maximaal 30% x € 60.000 = € 18.000.

Voorbeeld 2

Het loon inclusief de vergoeding is € 43.000. Omdat het loon exclusief vergoeding minimaal € 41.954 moet zijn, kunt u maximaal een vergoeding geven van € 43.000 - € 41.954 = € 1.046.

Voorbeeld 3

Het loon exclusief de vergoeding is € 43.000. De onbelaste vergoeding van extraterritoriale kosten is maximaal 30/70 x € 43.000 = € 18.429.

Als u meer dan het maximumbedrag vergoedt of verstrekt, dan is dit meerdere loon voor de loonheffingen.

Zijn de in redelijkheid gemaakte, werkelijke kosten hoger dan 30/70 van het loon, dan mag u er ook voor kiezen om de werkelijke kosten onbelast te vergoeden. U moet dan wel de kosten kunnen bewijzen.

Overige onbelaste vergoedingen en verstrekkingen

Als u gebruikmaakt van de 30%-regeling, kunt u daarnaast ook de volgende kosten onbelast vergoeden of verstrekken (gerichte vrijstelling):

  • de verhuiskosten en de kosten voor tijdelijke opslag en het overbrengen van de boedel
  • de kosten voor een kennismakingsbezoek door de werknemer aan het bedrijf in Nederland
  • schoolgelden voor een internationale school of voor een internationale afdeling van een gewone school
    Hiervan is sprake als:
    • de opleiding op de betreffende (afdeling van de) school is gebaseerd op een buitenlands stelsel
    • de school of de afdeling vooral bedoeld is voor kinderen van uitgezonden werknemers

Let op!

De 30%-regeling geldt ook voor de premies werknemersverzekeringen (zie Wat zijn loonheffingen?). Als de werknemer in Nederland verzekerd is voor de werknemersverzekeringen, hoeft u over de gerichte vrijstelling volgens de 30%-regeling geen premies werknemersverzekeringen te berekenen.

Voor meer informatie over de 30%-regeling kunt u contact opnemen met de BelastingTelefoon Buitenland.

Loonadministratie en aangifte loonheffingen

U hebt voor werknemers die gebruikmaken van de 30%-regeling, dezelfde administratieve verplichtingen als voor uw andere werknemers. Als u de 30%-regeling toepast, moet u wel extra aandacht besteden aan de vergoedingen en de verstrekkingen die u naast de 30%-regeling hebt betaald of verstrekt. Want het is niet toegestaan om naast de 30%-regeling ook de werkelijke extraterritoriale kosten onbelast te vergoeden of te verstrekken.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.