Loonheffingen aangeven en betalen

U doet 1x per maand of 1x per 4 weken aangifte loonheffingen. Lees daarvoor meer over:

 • loon (zie hoofdstuk 4 van het 'Handboek Loonheffingen')
 • vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen
 • loontijdvak:
  • voor loonbelasting/premie volksverzekeringen (zie hoofdstuk 9 van het 'Handboek Loonheffingen')
  • voor de premies werknemersverzekeringen (zie hoofdstuk 7 van het 'Handboek Loonheffingen')
  • voor de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw (zie hoofdstuk 8 van het 'Handboek Loonheffingen')
 • aangifte doen en betalen (zie hoofdstuk 13 van het 'Handboek Loonheffingen')
 • aangiften corrigeren (zie hoofdstuk 14 van het 'Handboek Loonheffingen')

U kunt het 'Handboek Loonheffingen' downloaden op de pagina Loonheffingen.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.