Vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen

U kunt maximaal 1,2% van uw totale fiscale loon (de vrije ruimte) besteden aan onbelaste vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen voor uw werknemers. Daarnaast kunt u bepaalde zaken onbelast vergoeden, verstrekken of ter beschikking stellen door gerichte vrijstellingen en nihilwaarderingen.

Over het bedrag dat uitkomt boven de vrije ruimte, betaalt u loonbelasting in de vorm van een eindheffing van 80%.

Zie voor meer informatie:

 

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.