Wanneer moet u loonheffingen inhouden?

Als u niet in Nederland bent gevestigd en personeel in Nederland in dienst hebt dat in Nederland woont of werkt, moet u in een aantal situaties in Nederland (een deel van de) loonheffingen inhouden.

Sommige loonheffingen houdt u in op het loon van de werknemer (de loonbelasting en premie volksverzekeringen), sommige moet u zelf betalen (de premies werknemersverzekeringen) en sommige moet u zelf inhouden of betalen (de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet). Welke loonheffingen u moet inhouden of betalen, hangt af van verschillende factoren:

  • Loonbelasting houdt u in als uw werknemer in Nederland belasting over zijn loon moet betalen en u inhoudingsplichtig bent. Belastingverdragen bepalen of uw werknemer in Nederland belasting over zijn loon moet betalen. De Nederlandse wetgeving bepaalt of u inhoudingsplichtig bent.
  • Premie volksverzekeringen houdt u in als uw werknemer in Nederland sociaal verzekerd is en u inhoudingsplichtig bent. Socialezekerheidsverordening nr. 883/2004, socialezekerheidsverdragen of nationale wetgevingen bepalen of uw werknemer in Nederland verzekerd is. De Nederlandse wetgeving bepaalt of u inhoudingsplichtig bent.
  • Premies werknemersverzekeringen en de werkgeversheffing Zorgverzekeringswet (Zvw) moet u als werkgever zelf betalen en de bijdrage Zvw houdt u in op het loon. Daarvoor geldt maar 1 criterium: uw werknemer is sociaal verzekerd in Nederland. Socialezekerheidsverordeningen, socialezekerheidsverdragen of nationale wetgevingen bepalen of uw werknemer in Nederland verzekerd is.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.