Europese socialezekerheidsverordening nr. 883/2004, socialezekerheidsverdragen en nationale wetgevingen

Als een werknemer grensoverschrijdend werkt, dan bepaalt in veel gevallen de Europese verordening nr. 883/2004 of een socialezekerheidsverdrag in welk land die verzekerd is. Het doel van deze socialezekerheidsverordening en -verdragen is te voorkomen dat de werknemer niet of dubbel verzekerd is. Voor werknemers die vanuit Nederland werken in het Verenigd Koninkrijk of andersom, zijn aparte afspraken gemaakt. Meer daarover leest u bij 'Socialezekerheidsverdragen' onder 'Brexit'.

Is de Europese verordening niet van toepassing en is er geen socialezekerheidsverdrag, dan bepalen de nationale wetgevingen van Nederland en het land waar de werknemer woont of, en zo ja, waar de werknemer sociaal verzekerd is.

Geen premies inhouden: A1/E101-verklaring of verklaring toepasselijke wetgeving

Werknemers die volgens de Europese verordening sociaal verzekerd zijn in een ander EU-land dan Nederland, in een EER-land of in Zwitserland, kunnen een A1/E101-verklaring aanvragen in het land waar ze wonen. Hierin staat in welk land de werknemer verzekerd is. U hoeft dan in Nederland geen premies sociale verzekeringen in te houden en te betalen. De werknemer moet deze verklaring aanvragen voordat het werk in Nederland begint.

Een werknemer die op basis van een socialezekerheidsverdrag verzekerd is in een land buiten de EU, de EER of Zwitserland, kan meestal ook een verklaring toepasselijke wetgeving aanvragen. Deze verklaring heeft dezelfde functie als een A1/E101-verklaring.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.