Europese socialezekerheidsverordeningen, socialezekerheidsverdragen en nationale wetgevingen

Als een werknemer grensoverschrijdend werkt, dan bepalen in veel gevallen de Europese verordeningen nr. 1408/71 en nr. 883/2004 of een socialezekerheidsverdrag in welk land hij verzekerd is. Het doel van deze socialezekerheidsverordeningen en -verdragen is te voorkomen dat de werknemer niet of dubbel verzekerd is. 

Zijn de Europese verordeningen niet van toepassing en is er geen socialezekerheidsverdrag, dan bepalen de nationale wetgevingen van Nederland en het land waar de werknemer woont of, en zo ja, waar de werknemer sociaal verzekerd is.

Let op! 
De Europese socialezekerheidsverordeningen blijven, ondanks de Brexit, tot en met 31 december 2020 volledig gelden voor werknemers van en naar Groot-Brittannië.

Geen premies inhouden: A1/E101-verklaring of verklaring toepasselijke wetgeving

Als een Europese verordening bepaalt dat uw werknemer sociaal verzekerd is in een ander EU-land dan Nederland, in een EER-land of in Zwitserland, kan de werknemer een A1/E101-verklaring aanvragen in het land waar hij woont. Hierin staat in welk land de werknemer verzekerd is. U hoeft dan in Nederland geen premies sociale verzekeringen in te houden en te betalen. De werknemer moet deze verklaring aanvragen voordat hij in Nederland gaat werken.

Als de werknemer op basis van een socialezekerheidsverdrag verzekerd is in een land buiten de EU, de EER of Zwitserland kan hij meestal ook een verklaring toepasselijke wetgeving aanvragen. Deze verklaring heeft dezelfde functie als een A1/E101-verklaring.   

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.