Opgebouwd pensioen handhaven en bevriezen

Hebt u de pensioenopbouw in eigen beheer stopgezet? En hebt u dit opgebouwde pensioen vervolgens gehandhaafd en bevroren? Dan blijven de opgebouwde pensioenrechten staan. Als uw bv de pensioenvoorziening nog op de balans heeft staan, moet u elk jaar de opgebouwde rechten indexeren en de voorziening actuarieel waarderen.

Let op!

Laat de bv de actuariële waardering en indexatie achterwege, dan kunnen wij dit zien als een vorm van prijsgeven van de rechten. En dat betekent dat de waarde in het economisch verkeer van de gehele pensioenaanspraak belast wordt als loon uit vroegere dienstbetrekking.

Meer informatie

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Kijk dan ook op de internetsite van het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen. Kies in het menu 'V&A uitfaseren pensioen in eigen beheer'.

 

 

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.