Opgebouwd pensioen handhaven en bevriezen

Handhaven en bevriezen van het in eigen beheer opgebouwde pensioen wil zeggen dat u de opbouw in eigen beheer stopzet vanaf uiterlijk 1 juli 2017, maar dat de opgebouwde pensioenrechten blijven staan. Heeft uw bv de pensioenvoorziening op de balans staan, dan moet u nog wel elk jaar de opgebouwde rechten indexeren en de voorziening actuarieel waarderen.

Let op!

Laat de bv de actuariële waardering en indexatie achterwege, dan kunnen wij dit zien als een vorm van prijsgeven van de rechten. En dat betekent dat de waarde in het economisch verkeer van de gehele pensioenaanspraak belast wordt als loon uit vroegere dienstbetrekking.

Gevolgen voor de vennootschapsbelasting

Als u het in eigen beheer opgebouwde pensioen handhaaft en bevriest, blijft de pensioenvoorziening op de balans van uw bv staan. U moet dan actuarieel blijven waarderen en indexeren.

Meer informatie

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Kijk dan ook op de internetsite van het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen. Kies in het linkermenu 'V&A uitfaseren pensioen in eigen beheer'.

 

 

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.