Opgebouwd pensioen prijsgeven tot de fiscale balanswaarde

U kunt er in 2019 nog voor kiezen om het pensioen in eigen beheer deels prijs te geven. Namelijk het verschil tussen de waarde in het economisch verkeer en de fiscale balanswaarde van de pensioenvoorziening. Over het bedrag dat u prijsgeeft, hoeft de bv geen loonheffingen in te houden en te betalen.

U moet bij het prijsgeven vervolgens kiezen: 

  • U koopt de fiscale balanswaarde van het pensioen af.
  • U zet de fiscale balanswaarde van het pensioen om in een zogenaamde oudedagsverplichting. 

Fiscale balanswaarde afkopen

U kunt de fiscale balanswaarde van het pensioen in eigen beheer in 2019 afkopen. De fiscale balanswaarde wordt dan op het moment van afkoop belast als loon uit vroegere dienstbetrekking. U krijgt wel een korting. 

Gevolgen voor de vennootschapsbelasting

Als u de fiscale balanswaarde van het opgebouwde pensioen afkoopt, verdwijnt de pensioenvoorziening van uw balans.

Gevolgen voor de loonheffingen

Als de bv geen aangifte loonheffingen doet, dan moet u deze aangifte eenmalig doen in verband met de afkoop van de fiscale balanswaarde. U krijgt hierover een brief van ons.

Doet de bv wel aangifte loonheffingen? Dan neemt u de afkoop mee in de aangifte loonheffingen over het tijdvak waarin de afkoop heeft plaatsgevonden.

Fiscale balanswaarde omzetten in een oudedagsverplichting

Zet u de fiscale balanswaarde van het pensioen in eigen beheer om in een oudedagsverplichting? Dan moet u dat uiterlijk op 31 december 2019 doen. Deze oudedagsverplichting is geen pensioen, maar volgt een eigen regime voor oudedagsverplichtingen.

U kunt de oudedagsverplichting geheel of gedeeltelijk onderbrengen als lijfrente bij een verzekeraar. Doet u dat niet, dan moet u uiterlijk 2 maanden na het bereiken van de AOW-leeftijd een uitkering aankopen bij de bv die u krijgt uitbetaald in 20 jaarlijkse, gelijke termijnen. Deze uitkering kunt u ook eerder in laten gaan, maar niet eerder dan 5 jaar voor het bereiken van de AOW-leeftijd.

Gevolgen voor de vennootschapsbelasting

Als u de fiscale balanswaarde van het opgebouwde pensioen omzet in een oudedagsverplichting, komt deze op de balans van uw bv. Vermeld de oudedagsverplichting in de rubriek 'Oudedagsverplichting' in de aangifte vennootschapsbelasting.

Brengt u de oudedagsverplichting als lijfrente onder bij de verzekeraar, dan verdwijnt de pensioenvoorziening van uw balans.

Afkopen of omzetten? Vul het informatieformulier in

Bent u van plan uw pensioenrechten af te kopen of om te zetten in een oudedagsverplichting? Dan moet u ons daarover binnen een maand na de afkoop of omzetting informeren. Dat doet u met het Informatieformulier. U krijgt van ons binnen een maand een ontvangstbevestiging.

Hebt u een partner? Dan hebt u schriftelijke instemming nodig van uw partner. Gebruik daarvoor het Informatieformulier

Hebt u 1 of meer ex-partners die recht hebben op het in eigen beheer opgebouwde pensioen of op een deel daarvan? Dan hebt u schriftelijke instemming nodig van uw ex-partners. Ook daarvoor gebruikt u het Informatieformulier.

Meer informatie

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Kijk dan ook op de internetsite van het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen.

 

 

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.