Opgebouwd pensioen prijsgeven tot de fiscale balanswaarde

U kon er tot en met 2019 voor kiezen om het pensioen in eigen beheer deels prijs te geven. Namelijk het verschil tussen de waarde in het economisch verkeer en de fiscale balanswaarde van de pensioenvoorziening.

Fiscale balanswaarde omzetten in een oudedagsverplichting

Hebt u de fiscale balanswaarde van het pensioen in eigen beheer omgezet in een oudedagsverplichting? Deze oudedagsverplichting is geen pensioen, maar volgt een eigen regime voor oudedagsverplichtingen.

U kon de oudedagsverplichting geheel of gedeeltelijk onderbrengen als lijfrente bij een verzekeraar. Hebt u dat niet gedaan, dan moet u uiterlijk 2 maanden na het bereiken van de AOW-leeftijd een uitkering aankopen bij de bv die u krijgt uitbetaald in 20 jaarlijkse, gelijke termijnen. Deze uitkering kunt u ook eerder in laten gaan, maar niet eerder dan 5 jaar voor het bereiken van de AOW-leeftijd.

Gevolgen voor de vennootschapsbelasting

De oudedagsverplichting komt op de balans van uw bv. Vermeld de oudedagsverplichting in de rubriek 'Oudedagsverplichting' in de aangifte vennootschapsbelasting.

Hebt u de oudedagsverplichting als lijfrente bij de verzekeraar ondergebracht? Dan verdwijnt de pensioenvoorziening van uw balans.

Meer informatie

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Kijk dan ook op de internetsite van het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.