Inkomensafhankelijke combinatiekorting

Om in aanmerking te komen voor de inkomensafhankelijke combinatiekorting moet bij de gemeente een kind staan ingeschreven op uw woonadres. Het maakt niet uit of het uw eigen kind is, of een kind van uw fiscale partner.

Wie zien wij als uw kind?

  • een eigen kind
  • een stiefkind
  • een pleegkind, alleen als u deze opvoedt en onderhoudt als een eigen kind
  • een geadopteerd kind
  • een kind uit een eerdere relatie van uw echtgenoot of geregistreerd partner
  • als u samenwoont of een huisgenoot hebt en u bent fiscale partners, beschouwen wij het kind van die fiscale partner ook als uw kind

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de inkomensafhankelijke combinatiekorting moet ook zijn voldaan aan de volgende voorwaarden:

Let op!

Hebt u minder dan 6 maanden een fiscale partner en is uw arbeidsinkomen lager dan dat van deze fiscale partner? Dan telt uw fiscale partner niet mee voor de inkomensafhankelijke combinatiekorting.

Pleegkind

Hebt u een pleegkind waarvoor u bijvoorbeeld een pleegvergoeding ontvangt? Dan hebt u geen recht op deze heffingskorting.

Co-ouderschap

Bent u co-ouder? En staat uw kind bij de gemeente ingeschreven op het woonadres van de andere ouder? Dan hebt u toch recht op de inkomensafhankelijke combinatiekorting als uw kind doorgaans ten minste 3 hele dagen per week in elk van de huishoudens verblijft. Met 3 hele dagen bedoelen wij 3 keer 24 uur per week. U voldoet ook aan deze eis als het kind om de week bij de ene en de andere ouder verblijft.

U hebt een fiscale partner

Hebt u een fiscale partner? Hieronder staat een aantal voorbeelden. U kunt deze gebruiken om na te gaan of u recht hebt op de inkomensafhankelijke combinatiekorting.

Uw arbeidsinkomen is hoger dan een vastgesteld bedrag

In de volgende tabel kunt u zien hoe hoog uw arbeidsinkomen moet zijn om recht te hebben op de inkomensafhankelijke combinatiekorting.

Jaar van aangifte

Arbeidsinkomen

2020

meer dan € 5.072

2019

meer dan € 4.993

2018

meer dan € 4.934

Arbeidsinkomen even hoog

Hebt u een fiscale partner en is het arbeidsinkomen van u en uw fiscale partner even hoog? Dan krijgt alleen de oudste van u beiden de inkomensafhankelijke combinatiekorting.

Hoogte inkomensafhankelijke combinatiekorting

De hoogte van de inkomensafhankelijke combinatiekorting is afhankelijk van de hoogte van uw arbeidsinkomen:

Afbouw uitbetaling inkomensafhankelijke combinatiekorting

Hebt u een inkomen boven € 5.072 en betaalt u geen of weinig belasting over uw inkomen? En hebt u meer dan 6 maanden een fiscale partner die voldoende belasting is verschuldigd? Dan betalen wij de inkomensafhankelijke combinatiekorting aan u uit.

In 2023 vervalt de uitbetaling van de inkomensafhankelijke combinatiekorting aan de minstverdienende partner. Wij bouwen daarom vanaf 1 januari 2019 de regeling af. In 2020 betalen wij nog 20% uit.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.