Welke bezittingen zijn vrijgesteld?

Een aantal bezittingen zijn vrijgesteld in box 3. Dit betekent dat u deze bezittingen niet opgeeft in box 3.

Vrijgestelde bezittingen zijn:

 • landgoederen in de zin van de Natuurschoonwet 1928
  De gebouwde eigendommen op deze landgoederen moet u wel aangeven in box 3.
 • bossen
 • natuurterreinen
 • voorwerpen van kunst en wetenschap, behalve als u deze vooral als belegging hebt
 • bepaalde vorderingen op basis van een erfenis
 • sommige kapitaalverzekeringen
 • roerende zaken voor eigen gebruik of voor gebruik binnen het gezin
  Bijvoorbeeld uw eigen auto of de inboedel van uw woning.
 • het gespaarde bedrag van uw levensloopregeling

Let op!

Belastingvorderingen mag u niet opgeven in uw aangifte inkomstenbelasting.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.