Welke bezittingen geeft u aan in box 1 of box 2?

Een aantal bezittingen hebt u al aangegeven in een andere box. U geeft ze daarom niet aan in box 3.

De volgende bezittingen hebt u al aangegeven in box 1 of box 2:

 • de eigen woning die uw hoofdverblijf is
  Hiermee bedoelen we elke eigen woning die onder de eigenwoningregeling valt. Deze woning geeft u aan bij ‘Eigen woning’ in box 1 (inkomen uit werk en woning).
 • door erfrecht verkregen vruchtgebruik van de woning die uw hoofdverblijf was
  Deze woning geeft u aan bij 'Eigen woning' in box 1.
 • uw ondernemingsvermogen
 • vermogen, zoals een pand, dat u ter beschikking stelt aan een met u verbonden persoon die dit gebruikt in zijn onderneming
  Het gaat dan bijvoorbeeld om uw partner of uw minderjarige kind (jonger dan 18 jaar). De inkomsten hieruit, zoals huur, geeft u aan bij 'Inkomsten uit ter beschikking gesteld vermogen in box 1.
 • aandelen en dergelijke die bij een aanmerkelijk belang hoorden
  U had een aanmerkelijk belang als u, eventueel samen met uw fiscale partner, minimaal 5% bezit van de aandelen, opties en winstbewijzen in een bv of nv. De inkomsten hieruit geeft u aan bij aanmerkelijk belang in box 2.
 • het vermogen van uw (stamrecht) bv

Zie ook

 

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.