Onroerende zaken leveren of verhuren: hoe zit het met de btw?

Als u een onroerende zaak verkoopt of verhuurt, is dat meestal vrijgesteld van btw. Toch kunt u in bepaalde gevallen wel btw in rekening brengen. En soms is dat zelfs verplicht. Op deze pagina leest u hier meer over.

Wat is een onroerende zaak?

Een onroerende zaak is een zaak die vast is verbonden met een gedeelte van het aardoppervlak. Een zaak is vast met de grond verbonden als deze niet gemakkelijk is te demonteren of te verplaatsen. Ook elementen die deel uitmaken van een gebouw of die blijvend geïnstalleerd zijn in een gebouw, zijn onroerende zaken.

Lees verder over...

Btw bij levering van een onroerende zaak

Verkoopt u een onroerende zaak? In een aantal gevallen is de levering van een onroerende zaak verplicht belast met btw. In andere gevallen is die levering vrijgesteld van btw. Is de koper ook ondernemer? Dan kunt u er samen met de koper misschien voor kiezen toch btw te berekenen.

Lees verder over...

Herziening btw na aankoop van een onroerende zaak

Als u een onroerende zaak koopt met btw, moet u in het jaar waarin u de zaak in gebruik neemt en de 9 daaropvolgende jaren beoordelen of u recht hebt op aftrek van deze btw. Verkoopt u een onroerende zaak binnen deze periode of verandert het gebruik hiervan, dan hebt u misschien recht op een extra bedrag aan aftrekbare btw. Het is ook mogelijk dat u btw moet terugbetalen.

Lees verder over...

Btw bij verhuur van een onroerende zaak

Meestal is de verhuur van een onroerende zaak vrijgesteld van btw. In bepaalde gevallen kunt u er samen met de huurder voor kiezen om toch btw te berekenen. En soms is de verhuur van een onroerende zaak verplicht belast met btw.

Lees verder over...

Transacties met beperkte rechten op een onroerende zaak

Is er sprake van vestigen, overdragen, wijzigen, afstand doen of beëindigen van een beperkt recht op een onroerende zaak? Dan behandelen wij dat als de levering of de verhuur van die onroerende zaak. Voorbeelden van beperkte rechten op onroerende zaken zijn: het recht van erfpacht, opstal en erfdienstbaarheid.

Lees verder over...

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.