Vrijstelling voor het beheren van collectief beleggingsvermogen

Vergoeding voor het beheer van collectief vermogen door beleggingsfondsen en beleggingsmaatschappijen is vrijgesteld van btw. De vrijstelling geldt ook als het collectief vermogen is ondergebracht in 1 of meer 100%-beleggingsdochters.

Niet vrijgesteld van btw

Niet vrijgesteld zijn:

  • het beheer van het vermogen van institutionele beleggers, zoals pensioenfondsen of 100%-beleggingsdochters van banken en verzekeringsmaatschappijen
  • het beheer van privévermogen

Onder bepaalde voorwaarden is een gemeenschappelijk beleggingsfonds wél vrijgesteld van btw. Dit is het geval als wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

  1. Het fonds wordt gefinancierd door meer dan 1 deelnemer.
  2. De inleg wordt samengevoegd ter gezamenlijke belegging volgens het beginsel van risicospreiding.
  3. Het beleggingsrisico wordt gedragen door de deelnemers.
  4. Iedere belegger heeft een evenredig belang bij de beleggingen via zijn deelname in het fonds, maar bezit niet de beleggingen zelf.
  5. Het fonds is onderworpen aan bijzonder overheidstoezicht.

Let op!

Brengen 2 of meer pensioenfondsen of andere institutionele beleggers hun vermogen onder in een afzonderlijk fonds? En geldt dat fonds als een beleggingsinstelling in de zin van de Wet op het financieel toezicht, of is het daarmee vergelijkbaar? Dan is dat fonds vrijgesteld van btw.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.