Vrijstelling voor kredietverstrekking en -bemiddeling

De vergoeding voor een lening is vrijgesteld van btw. Dit geldt ook voor kredietvormen zoals:

 • prolongatie
 • rekening courant
 • belening
 • het door een bank voor een klant accepteren van een wissel
 • 'sale and lease back'-overeenkomsten
 • het openen van documentaire accreditieven

Vergoeding voor een lening

De vergoeding kan zijn:

 • rente
 • rente wegens uitstel van betaling
  Deze rente is tot het tijdstip van de levering onderdeel van de vergoeding voor de levering. Deze levering kan belast zijn.
 • prolongatierente
 • afsluit- en prolongatieprovisie
 • afsluitprovisie bij het afsluiten van een lening
 • provisie voor het accepteren van een wissel
 • taxeren van onroerend goed
 • aanvragen van een uittreksel uit het handelsregister bij hypotheekbemiddeling
 • verlenen van tussenkomst bij kredietverlening
 • borgtochten en andere zekerheids- en garantieverbintenissen en de bemiddeling daarbij

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.