Extra factuureisen bij goederen

Als u goederen levert naar EU-landen en het gaat om een intracommunautaire levering, dan moet uw factuur aan extra eisen voldoen:

 • Op uw facturen aan klanten die btw-aangifte doen in andere EU-landen moeten de btw-identificatienummers van u én uw klant staan. Vraag het btw-identificatienummer aan uw klant. Controleer het btw-identificatienummer altijd.
 • U factureert met 0% btw. Daarom moet op uw factuur een aanduiding staan waaruit blijkt dat het een intracommunautaire levering is. Vermeld op de factuur in elke gewenste taal:
  • 'tabel II, onderdeel a, post 6, Wet OB '68' of
  •  'artikel 138, lid 1, Richtlijn 2006/112'

Let op!

Doorlopende intracommunautaire leveringen worden steeds geacht te zijn voltooid bij afloop van elke kalendermaand.

Factureren bij klanten die geen btw-aangifte doen

U brengt wel btw in rekening als u goederen levert en uw klant geen btw-aangifte hoeft te doen, bijvoorbeeld bij particulieren. Of u dan Nederlandse of buitenlandse btw in rekening brengt, leest u bij Levering naar klanten in de EU die geen btw-aangifte doen: drempelbedragen. Als u buitenlandse btw in rekening brengt, moet uw factuur ook voldoen aan de buitenlandse factuureisen.

In de volgende gevallen gelden speciale regels:

Verplicht een factuur geven

In de volgende situaties moet u altijd een factuur geven:

 • bij de levering van goederen aan een ondernemer of een rechtspersoon die geen ondernemer is
  Hierbij maakt het niet uit of het een binnenlandse of buitenlandse afnemer is. Ook bij een vooruitbetaling voor deze levering, moet u een factuur geven. 
 • bij afstandsverkopen
  Ook bij een vooruitbetaling voor een afstandsverkoop, moet u een factuur geven.
 • bij intracommunautaire leveringen
  Hierbij maakt het niet uit wie de afnemer is. Bij een vooruitbetaling voor een intracommunautaire levering hoeft u geen factuur te geven.
 • bij een doorlopende intracommunautaire levering na afloop van elke kalendermaand

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.