Wat moet u regelen voor de belastingen als u uw onderneming staakt?

Stopt u uw onderneming definitief? En staat uw onderneming geregistreerd bij de Kamer van Koophandel (KVK)? Dan schrijft u uw onderneming uit bij de KVK. KVK geeft dit door aan de Belastingdienst.

Zie ook: Stappenplan Bedrijf stoppen in 10 stappen op ondernemersplein.nl.

Niet geregistreerd bij KVK

Is uw onderneming niet geregistreerd bij KVK? Geef dan zelf schriftelijk aan ons door dat u de onderneming stopt. Stuur uw brief naar:

Belastingdienst/Klantbeheer
Postbus 2891 of Postbus 2892
6401 DJ Heerlen

Wij verwerken de wijziging binnen 8 weken na ontvangst van uw melding in onze administratie. U ontvangt een bevestigingsbrief of een brief waarin staat dat wij u voor de omzetbelasting afvoeren. Die brief versturen wij nadat u de aangifte over het laatste tijdvak waarin uw onderneming is gestopt, hebt ingediend.

Voorlopige aanslag inkomstenbelasting wijzigen na staking

In het jaar waarin u uw onderneming staakt, hebt u door de stakingswinst mogelijk een hoger inkomen dan in vorige jaren. Ontvangt u in het jaar waarin u stopt een voorlopige aanslag inkomstenbelasting over dat jaar? Dan kan het verstandig zijn deze voorlopige aanslag te wijzigen.

Aangifte doen na staking

Er kan wat tijd overheen gaan voordat wij u ook hebben uitgeschreven als ondernemer. Krijgt u in de tussentijd van ons bericht dat uw onderneming een bepaalde aangifte moet doen? Dan moet u die aangifte nog indienen, ook als u geen activiteiten meer had.

Let op!

Laat u goed adviseren voordat u uw onderneming staakt.

Wanneer is sprake van staking?

Er is niet alleen sprake van staking als u daadwerkelijk stopt met uw onderneming, maar ook als:

  • u uw onderneming verkoopt
  • de rechtsvorm of het samenwerkingsverband verandert
    Als u uw eenmanszaak inbrengt in een vof, maatschap of bv (of andersom), kan de Belastingdienst dit beschouwen als een bedrijfsbeëindiging en eventueel als het starten van een nieuwe onderneming. Of een verandering van rechtsvorm leidt tot staking, is afhankelijk van veel factoren. Laat u dus goed adviseren.
  • u komt te overlijden

Waar moet u verder rekening mee houden als u uw onderneming staakt?

Als u uw onderneming staakt, moet u rekening houden met:

Actiepunten bij bedrijfsbeëindiging

Als u uw bedrijf beëindigt, moet u:

  • de administratie van het bedrijf afsluiten
  • de jaarstukken tot en met de datum van de bedrijfsbeëindiging opmaken
  • in uw aangifte omzetbelasting de btw aangeven over goederen die naar privé zijn gegaan.

Turboliquidatie

Een turboliquidatie is een snelle manier om een BV, NV, stichting of andere rechtspersoon te ontbinden. U mag een turboliquidatie alleen uitvoeren als er geen baten meer in de onderneming zitten. Dat wil zeggen dat de rechtspersoon geen activiteiten meer uitvoert en geen bezittingen meer heeft.

Als u stopt met uw bedrijf, bijvoorbeeld via een turboliquidatie, dan moet u rekening houden met een aantal fiscale zaken. De belangrijkste aandachtspunten zijn dat u de pensioen- en lijfrentevoorziening afhandelt en een eventuele rekening-courantverhouding verrekent met de directeur-grootaandeelhouder.

U moet de turboliquidatie ook doorgeven aan de Kamer van Koophandel. Kijk op ondernemersplein.nl hoe u dit moet doen.

Hebt u vragen over de turboliquidatie? Vraag dan uw fiscaal dienstverlener om hulp.

Goederen onttrekken voor privégebruik

Als u bij een bedrijfsverandering goederen aan het bedrijf onttrekt voor privégebruik, moet u daarover inkomstenbelasting en btw betalen.

Gevolgen voor de loonheffingen

Het ontslag van uw werknemers moet u bij ons melden (zie hoofdstuk 17 van het 'Handboek Loonheffingen', dat u kunt downloaden op de pagina Loonheffingen).

Belastingschulden?

Als u met uw onderneming stopt of uw onderneming in een andere vorm voortzet, dan kunnen wij nog een eindcontrole uitvoeren. Wij onderzoeken dan of u nog belastingschulden hebt.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.