Houdsterverliezen

Een houdsterverlies is het verlies van een houdster- of financieringsmaatschappij.

U kunt een verlies alleen verrekenen met winsten over jaren waarin u ook als houdster- of financieringsmaatschappij actief bent.

Voorwaarden verliesverrekening

Voor het jaar waarvan de winst voor verrekening wordt gebruikt, geldt bovendien het volgende:

  • De boekwaarde van het saldo van de vorderingen en schulden op verbonden lichamen mag gedurende (bijna) het gehele boekjaar niet hoger zijn dan de boekwaarde van hetzelfde saldo aan het einde van het verliesjaar.
  • Kunt u aannemelijk maken dat de wijziging van het saldo niet overwegend is gericht op de verruiming van de verliesverrekening? Dan kan worden afgeweken van de voorwaarde dat het saldo van het boekjaar niet hoger mag zijn dan het saldo aan het einde van het verliesjaar.

De Belastingdienst stelt het saldo van de vorderingen en schulden op verbonden lichamen aan het einde van het verliesboekjaar vast met een beschikking. Tegen deze beschikking kunt u bezwaar maken.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.