Houdster- of financieringsmaatschappij

Wanneer houdster- of financieringsmaatschappij?

Een houdster- of financieringsmaatschappij houdt zich (bijna) het hele jaar bezig met (bijna) alleen het houden van deelnemingen of het (in)direct financieren van verbonden lichamen. Hierbij is in ieder geval van belang:

  • De tijdsbesteding van werknemers richt zich bijna uitsluitend op het houden van deelnemingen. Als een management-bv bijvoorbeeld de directie voert over een werkmaatschappij, is er meestal geen sprake van het bijna uitsluitend verrichten van houdsteractiviteiten.
  • Uit de samenstelling van de commerciële winst en de activa en passiva van de commerciële balans blijkt dat (bijna) alleen houdster- en financieringsactiviteiten worden uitgevoerd.

Geen houdster- of financieringsmaatschappij

Als minimaal 25 werknemers (op basis van een volledige werktijd) werk verrichten dat geen verband heeft met het houden van deelnemingen of het financieren van verbonden lichamen is het geen houdster- of financieringsmaatschappij.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.