Aanvraag ANBI-beschikking

Met het formulier 'Aanvraag beschikking algemeen nut beogende instelling' vraagt u een beschikking aan. Met een beschikking wordt uw instelling fiscaal aangemerkt als ANBI. Een ANBI kan gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen.

Het ANBI Loket helpt u bij het aanvragen van de ANBI-status bij de Belastingdienst. Met de informatie op het ANBI Loket wordt u stap voor stap meegenomen in het aanvraagproces. Met het doorlopen van de stappen ziet u ook of een aanvraag wel zin heeft gezien de eisen die worden gesteld.

Online invullen en opsturen

Log in op de 'Aanvraag beschikking ANBI'

Dit hebt u nodig:

 • het RSIN/fiscaal nummer van de instelling
 • het actuele beleidsplan van uw instelling met daarin de volgende gegevens:
  • doel van de instelling en activiteiten om dat doel te bereiken
  • hoe de instelling aan inkomsten komt
  • waaraan het geld wordt uitgegeven
  • hoe het vermogen wordt beheerd
 • als uw instelling is opgericht vóór 1 juli 2014: een kopie van de originele oprichtingsakte, inclusief de statuten
 • als de statuten voor het laatst zijn gewijzigd vóór 1 juli 2014: de gewijzigde statuten

De pdf kunt u lezen met Adobe Reader. Deze kunt u downloaden op de website van Adobe. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de installatie en het gebruik van de reader. Wanneer u andere software dan de Adobe Reader gebruikt om een formulier op onze website te openen, kunnen er fouten in het formulier ontstaan.

Wilt u liever een papieren formulier invullen en opsturen?

Gebruik dan de pdf. U kunt de pdf op uw computer invullen. Hiervoor hebt u Adobe Reader 9.0 of hoger nodig. Daarna moet u het formulier afdrukken, ondertekenen en versturen.

Let op!

Het komt regelmatig voor dat wij aanvragen afwijzen of niet in behandeling nemen, omdat de aanvraagformulieren niet goed zijn ingevuld. Of omdat de statuten van de instelling niet kloppen of omdat het beleidsplan niet wordt meegestuurd. Wij adviseren u de toelichting bij het formulier goed door te nemen, voordat u uw aanvraag instuurt.

Retouradres

Stuur het ingevulde en ondertekende formulier naar:

Belastingdienst
ANBI Expertisecentrum
Postbus 90056
5600 PJ Eindhoven

Problemen met invullen?

Sla het formulier dan eerst op. Dit doet u door bijvoorbeeld met de rechtermuisknop op de link van het formulier te klikken en te kiezen voor 'Link opslaan als' (deze term kan per browser anders zijn).

U kunt het formulier het beste op een computer invullen. Wij kunnen een goede werking op een tablet of smartphone niet garanderen.

English version

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.