Kennisgeving Douane

Wanneer gebruikt u de Kennisgeving Douane?

U gebruikt het formulier 'Kennisgeving Douane' in de volgende situaties:

 • om een melding door te geven in het kader van een vergunning die aan u is afgegeven
  Het gaat om meldingen in de volgende situaties:
  • calamiteiten (bijvoorbeeld brand in een douane-entrepot)
  • doorgeven van gegevens zoals dit in uw vergunning is opgenomen
 • om een melding door te geven in het kader van de douaneregeling douanevervoer
  Het gaat om meldingen bij calamiteiten tijdens douanevervoer (bijvoorbeeld een ongeluk).

Noodprocedure voor douanevervoer

U gebruikt het formulier 'Kennisgeving Douane' niet bij de noodprocedure voor douanevervoer. De noodprocedure voor douanevervoer kent namelijk een eigen procedure om meldingen door te geven. Wat u in zo'n geval moet doen, staat in de 'Noodprocedure NCTS Toegelaten Geadresseerde (TG)' en in de 'Noodprocedure NCTS Toegelaten Geadresseerde voor TIR-operaties' (TG-TIR)'.

Geen toestemming tot lossing bij douanevervoer?

Hebt u geen bericht 'Toestemming tot lossing (IE043)' gekregen? Als de goederen zijn vervoerd met een vervoermiddel dat verzegeld is, dan mag u deze niet lossen. Is het vervoermiddel niet verzegeld of zijn de colli individueel verzegeld? Dan mag u deze wel lossen, maar u moet deze ter beschikking houden voor controle. In beide situaties komen wij binnen 120 minuten naar uw locatie. Staat in uw vergunning een afwijkende termijn, dan houden wij die aan. Neem contact op het werkverdeelpunt van de Douane als u geen reactie hebt ontvangen binnen de genoemde termijn. Zie de brochure 'Reactietijden fysieke controles Douane'.

Calamiteiten melden

Het melden van een calamiteit gaat als volgt:

 1. U meldt de calamiteit eerst telefonisch bij het centrale meldpunt voor de douaneregio waar de calamiteit heeft plaatsgevonden. Welk meldpunt u moet hebben, leest u bij 'Centrale meldpunten Douane'.
 2. U meldt de calamiteit daarna ook per e-mail. Vul het formulier 'Kennisgeving Douane' helemaal in en mail het naar het centrale meldpunt waar u de calamiteit al telefonisch hebt gemeld.
 3. U krijgt van dat centrale meldpunt een e-mail terug met een meldingsnummer. In deze e-mail staat ook of er een douaneambtenaar ter plaatse komt.

Andere meldingen doorgeven

Is er geen sprake van een calamiteit? Dan verloopt het doorgeven van een melding als volgt:

 1. U vult het formulier 'Kennisgeving Douane' helemaal in.
  Let op!
  Gebruikt u de Kennisgeving Douane om een melding door te geven in het kader van de douaneregeling douanevervoer? Dan hoeft u bij vraag 4 de kolommen D tot en met I niet in te vullen.
 2. Na invullen mailt u het formulier 'Kennisgeving Douane' naar het centrale meldpunt voor de douaneregio waar u onder valt. Welk meldpunt u moet hebben, leest u hieronder bij 'Centrale meldpunten Douane'.
 3. U krijgt van dat centrale meldpunt een e-mail terug met een meldingsnummer.

Centrale meldpunten Douane

De Douane heeft 2 centrale meldpunten:

 • voor Zuid-Nederland (de douaneregio’s Rotterdam Haven, Eindhoven en Breda):
  Douane Landelijke Meldkamer
  E-mail: landelijke.meldkamer.douane@douane.nl
  Telefoon: 088 - 622 31 00
 • voor Noord-Nederland (de douaneregio’s Groningen, Arnhem, Schiphol Cargo, en Amsterdam):
  Werkverdeelpunt (WVP)/Regiekamer Schiphol
  E-mail: douane.dsc.regiekamer@douane.nl
  Telefoon: 088 - 158 27 80

In de 'Kantorenlijst Douane' ziet u aan de hand van de postcode onder welke douaneregio u valt, en dus onder welk centraal meldpunt. Deze meldpunten zijn 24 uur per dag, 7 dagen in de week bereikbaar.

Let op!

Het verzoek is om alleen telefonisch contact op te nemen als u een calamiteit wilt melden.

Downloaden

De pdf kunt u lezen met Adobe Reader. Deze kunt u downloaden op de website van Adobe. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de installatie en het gebruik van de reader. Wanneer u andere software dan de Adobe Reader gebruikt om een formulier op onze website te openen, kunnen er fouten in het formulier ontstaan.

Invulinstructie

Vul dit formulier in op uw computer. Om het formulier in te vullen, hebt u Adobe Reader 9.0 of hoger nodig. Daarna:

 • Druk het formulier af.
 • Onderteken het formulier.
 • Stuur het formulier naar het adres dat in het dit geval geldt (zie hierboven).

Problemen met invullen?

U kunt het formulier het beste op een computer invullen. Wij kunnen een goede werking op een tablet of smartphone niet garanderen.

Lukt het niet om het formulier op uw computer in te vullen? Sla het formulier dan eerst op. Dit doet u door met de rechtermuisknop op de link van het formulier te klikken en te kiezen voor 'Doel opslaan' (deze term kan per browser anders zijn).

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.