Proof of Union Status (PoUS) voor aanvraag uniestatusbewijzen T2L en T2LF

Vanaf 1 maart 2024 moet u uniestatusbewijzen T2L en T2LF aanvragen in het nieuwe EU-systeem Proof of Union Status. Dit doet u in het EU Customs Trader Portal.

Proof of Union Status is een Europees informatiesysteem waarmee de Douane de uniestatusbewijzen T2L(F) afgeeft en controleert.

Planning

De invoering van het systeem gebeurt in 2 fasen:

  • fase 1: vervangen van het papieren T2L- en T2LF-document
    Deze fase is afgerond op 1 maart 2024.
  • fase 2: invoering van het elektronische Douanemanifest (Customs Goods Manifest)
    Dan kunt u voor meerdere zendingen en goederen uniestatusbewijzen aanvragen en controleren. Deze fase is afgerond in het 3e kwartaal van 2025.

Invulinstructie Proof of Union Status (PoUS)

Deze instructie beschrijft stap voor stap hoe u de aanvraag uniestatusbewijzen T2L en T2LF in het Proof of Union Status (PoUS) doet. Bekijk ook de e-learning 'Proof of Union Status System for Economic operators'.

Bewijzen in centrale database

Elk uniestatusbewijs dat wordt aangevraagd in het nieuwe systeem krijgt een master referentienummer (MRN). De afgegeven bewijzen staan in een centrale database en zijn daardoor beschikbaar in alle lidstaten. Bij het binnenbrengen van uniegoederen moet u het MRN doorgeven aan de bevoegde douaneautoriteit van het land waar de goederen binnenkomen.

Wat verandert er voor u?

Na 1 maart 2024 kunt u geen papieren documenten met de uniestatus van goederen meer gebruiken. Bent u vergunninghouder toegelaten afgever T2L(F) (ACP)? Dan kunt u geen T2L-documenten meer afgeven op papier.

eHerkenning nodig

Om het PoUS-systeem te gebruiken, moet u in kunnen loggen op het EU Customs Trader Portal. Hiervoor hebt u eHerkenning niveau 3 nodig.

Hebt u nog geen eHerkenning niveau 3? Vraag dat dan aan bij een erkende leverancier. Houd er rekening mee dat het enkele dagen kan duren voor u beschikt over eHerkenning.

Tijdelijke uitzondering

Gebruik van PoUS is vanaf 1 maart 2024 wettelijk verplicht. Voor houders van de Vergunning toegelaten afgever T2L(F) (ACP) die afhankelijk zijn van een system to system-verbinding op PoUS geldt een tijdelijke uitzondering. Douaneautoriteiten van de lidstaten staan voor deze ACP-vergunningshouders het gebruik van papieren T2L(F) statusbewijzen na 1 maart voorlopig toe op basis van wederkerigheid.

Meer informatie

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.