Ik heb een klacht ingediend, wat gebeurt er nu?

Uw klacht is belangrijk voor ons. Want wij horen graag hoe wij ons werk nog beter kunnen doen. Wij komen graag samen met u tot een oplossing! U kunt hieronder per stap in hoofdlijnen lezen wat we met uw klacht doen.

 1. Wat gebeurt er als ik mijn klacht hebt ingediend?

  Uw klachtbehandelaar neemt zo snel mogelijk telefonisch contact met u op en bespreekt dan met u wat er aan de hand is.

  Kunnen wij u niet bereiken? Dan krijgt u een brief.

 2. Wat doet de klachtbehandelaar met mijn klacht?

  Uw klachtbehandelaar onderzoekt wat er is gebeurd en hoe uw probleem kan worden opgelost.

  Uw klachtbehandelaar werkt bij de Belastingdienst, maar beoordeelt uw klacht neutraal en onpartijdig. Uw klachtbehandelaar is nooit betrokken geweest bij de situatie waarover u klaagt en beoordeelt die situatie objectief.

 3. Wat gebeurt er tijdens het onderzoek?

  Om informatie over uw klacht te verzamelen, neemt uw klachtbehandelaar contact met u op. En ook met een medewerker van de Belastingdienst die verstand heeft van het onderwerp waarover u klaagt. Soms tegelijk, meestal apart. Het doel is om het probleem op te lossen.

 4. Hoe lang duurt het onderzoek?

  Het onderzoek kan 6 weken duren. Soms is er meer tijd nodig. U krijgt dan bericht van ons.

 5. Wanneer stopt de klachtbehandeling?

  Bent u tevreden? Dan krijgt u een korte brief of e-mail van ons. Daarin staat dat uw klacht is afgehandeld. Wilt u liever een uitgebreide brief of e-mail? Dan kan dat ook. Zegt u dit dan tegen uw klachtbehandelaar.

  De klachtbehandeling stopt hier. Als u dat niet wilt, dan behandelen we uw klacht verder.

  Bent u niet tevreden met de uitkomst van de klachtbehandeling? Dan krijgt u een uitgebreide brief. Hier stopt de klachtbehandeling.

 6. Wat kan ik doen als de klachtbehandeling is gestopt?

  Bent u niet tevreden over de manier waarop we uw klacht hebben behandeld? Dan kunt u een verzoekschrift indienen bij de Nationale ombudsman. De Nationale ombudsman zal dan onderzoeken of de Belastingdienst uw klacht goed heeft behandeld.

  U kunt ook een brief sturen naar de Commissie voor de Verzoekschriften en Burgerinitiatieven van de Tweede Kamer, of naar de Commissie van de Verzoekschriften van de Eerste Kamer.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.