Kan ik inkomensafhankelijke combinatiekorting krijgen?

Als u uw werk combineert met de zorg voor jonge kinderen, hebt u waarschijnlijk recht op de inkomensafhankelijke combinatiekorting.

Misschien hebt u over 2017 recht op deze korting

Uw inkomen uit werk in 2017 moet dan hoger zijn geweest dan € 4.895. Als u belastingaangifte doet over 2017, wordt automatisch berekend of u recht had op de korting én hoeveel u krijgt.

U krijgt de korting in 2018 als u aan de volgende voorwaarden voldoet

 • U hebt een kind dat geboren is ná 31 december 2005.
 • Dit kind staat in 2018 ten minste 6 maanden ingeschreven op uw woonadres.
  Als u co-ouder bent, dan mag uw kind ook ingeschreven zijn op het adres van de andere ouder. U bent co-ouder in de volgende gevallen: 
  • Uw kind woont ten minste 3 dagen per week bij u én ten minste 3 dagen per week bij uw ex. 
  • Uw kind woont om en om 1 week bij u en 1 week bij uw ex.
 • U werkt en uw inkomen uit werk is in 2018 hoger dan € 4.934. Of u hebt als ondernemer recht op de zelfstandigenaftrek.
 • U hebt geen fiscale partner of u hebt minder dan 6 maanden een fiscale partner.
  Hebt u langer dan 6 maanden een fiscale partner, maar is uw inkomen lager dan dat van uw fiscale partner? Dan hebt u ook recht op de korting.

Voldoet u aan alle voorwaarden en wilt u de korting nu al ontvangen?

Vraag dan meteen een voorlopige aanslag 2018 aan. U krijgt de korting dan in maandelijkse termijnen op uw rekening gestort.

Ontvangt u de korting liever achteraf in een keer?

Doe dan belastingaangifte over 2018. Er wordt dan automatisch vastgesteld of, én hoeveel u krijgt.

De hoogte van de korting is afhankelijk van:

 • uw leeftijd
 • uw arbeidsinkomen

Voldoet u niet aan de voorwaarden?

Bijvoorbeeld omdat uw inkomen hoger is dan het inkomen van uw fiscale partner? Dan heeft uw fiscale partner – als hij of zij aan de voorwaarden voldoet – recht op de inkomensafhankelijke combinatiekorting. Uw fiscale partner kan deze korting dan wel aanvragen.

Zie ook

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.