Hoe meld ik mij aan voor de evenementenregeling?

De organisator van het evenement maakt bekend dat u gebruik kunt maken van de evenementenregeling. U meldt vervolgens uw motorrijtuig op tijd aan bij de organisator van het evenement. U hoeft tijdens het evenement geen bewijs van deelname aan de evenementenregeling in uw motorrijtuig te hebben.

Hoe meldt de organisator het evenement bij ons aan?

Belastingdienst/Centrale administratieve processen
Team Verzoeken
Postbus 9047
7300 GJ Apeldoorn

Uiterlijk 2 maanden voor het evenement meldt de organisator het evenement bij ons aan. Voorbeelden van evenementen zijn: herdenkingen, corso's en symbolische optochten. Gebeurtenissen met een persoonlijk karakter, zoals bijvoorbeeld een huwelijksfeest, worden niet aangemerkt als evenement.

Wij laten de organisator schriftelijk weten of de deelnemers gebruik kunnen maken van de evenementenregeling. De organisator stuurt ons uiterlijk 1 werkdag voor het evenement een lijst met de geschorste motorrijtuigen, en vraagt ons om deze motorrijtuigen aan te melden voor de evenementenregeling. De organisator krijgt hiervan geen bevestiging van ons.

Let op!

Is uw motorrijtuig bij ons aangemeld voor deelname aan het evenement? En besluit u toch om niet deel te nemen? Dan moet de organisator minimaal 1 werkdag voor het evenement uw motorrijtuig bij ons afmelden. Gebeurt dat niet, dan telt het evenement wel mee in de berekening van het maximale aantal evenementen en dagen per jaar waarop u gebruik mag maken van de evenementenregeling.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.