Mijn inkomstenbelasting niet of te laat betalen

Hebt u de volgende veelgestelde vragen en antwoorden al gelezen?

Het startpunt voor alle vragen over betalen is onze pagina Betalen en ontvangen.

Als u een belastingaanslag niet of te laat betaalt, betekent dit dat u uiteindelijk altijd meer betaalt. Want u betaalt dan ook nog invorderingsrente en andere kosten.

Als u uw belasting niet op tijd betaalt, moeten wij maatregelen nemen om uw schuld te innen:

Kosten

De kosten van deze maatregelen, zoals het versturen van een aanmaning of een dwangbevel en beslaglegging op uw eigendommen, zijn voor uw rekening.

Korting AOW-pensioen

Als u een aanslag inkomstenbelasting niet betaalt, kunt u in de toekomst gekort worden op uw AOW-uitkering. Meer informatie hierover vindt u op de website van de Sociale Verzekeringsbank.

Ondernemers

Bij ondernemers kunnen wij uiteindelijk het faillissement aanvragen. Dit betekent meestal het einde van de onderneming.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.