Overheidsvordering en de beslagvrije voet

Wanneer u een belastingschuld niet betaalt, kunnen wij geld afschrijven van uw bankrekening. Dit is een overheidsvordering.

Wanneer doen wij een overheidsvordering?

Als u na een aanslag en aanmaning ook het dwangbevel nog niet betaalt. Het bedrag dat u moet betalen, schrijven wij dan af van uw bankrekening. U krijgt geen vooraankondiging.

Wij houden bij overheidsvordering rekening met de beslagvrije voet. Op uwbeslagvrijevoet.nl leest u meer over de beslagvrije voet en kunt u de hoogte en de berekening van uw beslagvrije voet controleren.

Blijkt uit de controle dat er iets niet klopt? Kijk dan op Mijn beslagvrije voet klopt niet wat u kunt doen.

Van welke rekeningen mogen wij geld afschrijven?

Van uw betaalrekening(en). Is uw schuld hoger dan het bedrag op uw rekening? En mag u rood staan van uw bank? Dan kunnen wij ook afschrijven van het bedrag dat u rood mag staan.

Kan de bank op uw verzoek een overheidsvordering ongedaan maken?

U kunt het afgeschreven bedrag niet door uw bank laten terugboeken.

Hoeveel mogen wij afschrijven?

We kunnen een overheidsvordering inzetten bij alle belastingaanslagen of beschikkingen van Toeslagen met een openstaand bedrag van maximaal € 1.000. Per overheidsvordering innen we maximaal € 500. Wij innen dit bedrag niet in 1 keer, maar we schrijven 3x € 166 af.

Hoe vaak mogen wij een overheidsvordering uitvoeren?

Wij mogen per belastingaanslag of beschikking van Toeslagen 2 keer per maand een overheidsvordering van maximaal € 500 uitvoeren. Dit mogen we maximaal 3 aaneengesloten maanden doen.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.