Mijn beslagvrije voet klopt niet

Is er een loonvordering of overheidsvordering gedaan? Of verrekenen wij een schuld? En blijkt uit de controle op uwbeslagvrijevoet.nl dat wij onjuiste gegevens en bedragen gebruiken voor de berekening van de beslagvrije voet? Dan vragen wij u om het formulier Verzoek Herberekening van de beslagvrije voet/het vrij te laten bedrag te gebruiken. Vergeet daarbij niet om bewijsstukken toe te voegen.

Wanneer krijg ik een reactie?

Hebt u het formulier volledig ingevuld en ondertekend ingestuurd? Dan krijgt u een beslissing van ons binnen 15 werkdagen nadat wij uw formulier hebben ontvangen. U kunt tegen deze beslissing geen bezwaar maken.

Wanneer wij het met u eens zijn, krijgt u of uw werkgever of uitkeringsinstantie binnen 15 werkdagen ook het geld terug.

Hebt u het formulier niet volledig ingevuld of niet de juiste bijlagen meegestuurd?

Dan sturen wij u een verzoek om meer informatie. U krijgt een reactie van ons nadat wij alle gevraagde informatie van u hebben ontvangen. Wanneer wij het met u eens zijn, passen wij de beslagvrije voet aan. We betalen dan het te veel gevorderde bedrag binnen 6 weken aan u of uw werkgever of uitkeringsinstantie terug.

Wat gebeurt er met uw schuld na een wijziging?

Krijgt u na de herberekening van uw beslagvrije voet geld terug dat eerder van uw schuld is afgeboekt? Dan verhogen wij uw schuld weer met het bedrag dat u terugkrijgt.

Datzelfde gebeurt als na de herberekening van uw beslagvrije voet blijkt dat uw werkgever of uitkeringsinstantie teveel op uw inkomen heeft ingehouden. Uw werkgever of uitkeringsinstantie krijgt dan het teveel afgedragen bedrag van ons terug. Uw schuld bij ons wordt daardoor met hetzelfde bedrag weer verhoogd.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.