Beslag door de Belastingdienst (beslag leggen) - en de beslagvrije voet

Als u uw belasting niet op tijd betaalt, sturen wij u een aanmaning. Betaalt u niet na de aanmaning? Dan sturen wij u een dwangbevel. Als u dan nog niet betaalt, leggen we beslag op uw inkomen en eigendommen. De opbrengst van wat wij in beslag nemen gebruiken we om het geld te innen dat u moet betalen.

Verjaringstermijn van 5 jaar

Is de betalingstermijn van uw belastingaanslag verstreken? Dan kunnen wij gedurende 5 jaar beslag leggen op uw inkomen en eigendommen. Ook kunnen we belastingteruggaven verrekenen met uw openstaande schuld. De verjaringstermijn van 5 jaar kan worden verlengd. Bijvoorbeeld in de situatie dat u uitstel van betaling hebt of wanneer wij u een brief sturen met de mededeling dat wij aanspraak blijven maken op betaling van uw schuld.

Lees meer over beslag leggen:

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.