Waarop kunnen wij beslag leggen?

Wij kunnen beslag leggen op:

 • uw loon of uitkering
  Dit doen we door een loonvordering.
  Uitzondering: onder de loonvordering valt niet het deel van het loon of de uitkering dat nodig is voor levensonderhoud, ofwel de beslagvrije voet.
 • uw bankrekeningen en/of uw spaarrekeningen
  Dit doen we door een betalingsvordering of een overheidsvordering.
  Uitzondering: onder een betalingsvordering valt niet het deel van de banktegoeden dat geldt als beslagvrij bedrag.
 • uw eigendommen, zoals uw huis, uw auto of uw bedrijfsinventaris
  Betaalt u na ontvangst van een dwangbevel uw belastingschuld niet binnen 2 dagen? Dan kan de belastingdeurwaarder beslag leggen op uw eigendommen of de eigendommen van uw onderneming.
  Hebt u de belastingdeurwaarder niet gesproken, maar wel stukken ontvangen? En hebt u daar nog vragen over? Belt u dan het telefoonnummer dat op het dwangbevel staat.
 • geld dat u van anderen tegoed hebt

Executieverkoop

Betaalt u na het in beslag nemen van uw eigendommen nog niet? Dan kan de belastingdeurwaarder uiteindelijk deze eigendommen verkopen. Dat noemen we een executieverkoop of openbare verkoop. Met de opbrengst van deze verkoop betalen wij voor u uw belastingschuld, inclusief de gemaakte kosten en invorderingsrente.

Als er een executieverkoop is, kunt u zien wat er te koop worden aangeboden. Kijk daarvoor op veiling.belastingdienst.nl.

Er kan aanleiding zijn om de verkoop van uw in beslag genomen eigendommen niet door te laten gaan. Neem daarom vooraf altijd contact op met de belastingdeurwaarder die het beslag heeft gelegd. Het telefoonnummer staat op de stukken die u van de belastingdeurwaarder hebt ontvangen.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.