Loonvordering en de beslagvrije voet

Wanneer u een belastingschuld niet betaalt, kunnen wij beslag leggen op een deel van uw loon of uitkering, een zogenoemde loonvordering. Wij doen dit via uw werkgever of uitkeringsinstantie.

Ik heb een vooraankondiging tot een loonvordering ontvangen, wat nu?

Wij sturen u altijd een vooraankondiging voordat wij overgaan tot een loonvordering. Uw werkgever of uitkeringsinstantie ontvangt op dat moment nog geen bericht.

Bij de vooraankondiging van de loonvordering zit een bijlage. Hierop staan de gegevens en bedragen die wij hebben gebruikt voor het berekenen van uw beslagvrije voet. Op deze bijlage kunt u ook zien of er sprake is van een verrekening. Controleer de gegevens goed. Met de rekentool kunt u de hoogte en de berekening van uw beslagvrije voet controleren.

Blijkt uit de controle dat er iets niet klopt? Kijk dan op Mijn beslagvrije voet klopt niet wat u kunt doen.

Wat gebeurt er als er beslag is gelegd op mijn loon of uitkering?

U hebt een brief gekregen waarin staat bij welke werkgever of uitkeringsinstantie er beslag is gelegd op uw loon of uitkering. In deze brief staat ook met welke beslagvrije voet wij rekening houden.

Uw werkgever of uitkeringsinstantie is verplicht om elke maand een deel van uw inkomen in te houden. Het gedeelte van uw loon of uitkering dat hoger is dan de vastgestelde beslagvrije voet moet hij aan ons uitbetalen. Deze vordering duurt totdat de belastingschuld helemaal is betaald.

Kan ik het beslag nog voorkomen?

Dat kan. Zorg er dan voor dat het verschuldigde bedrag binnen 4 weken na de datum van de vooraankondiging op onze rekening staat.

Kunt u het verschuldigde bedrag niet op tijd betalen? Lees dan bij Voorkom dat wij beslag moeten leggen wat u kunt doen.

Kan ik nog een betalingsregeling afspreken of om kwijtschelding vragen als er beslag is gelegd op mijn loon of uitkering?

U kunt ook na een beslaglegging nog om uitstel van betaling of kwijtschelding vragen. Bij Betalen en ontvangen leest u hoe u dit doet.

Komt u in aanmerking voor uitstel van betaling of kwijtschelding? Dan ontvangt u na uw verzoek een beschikking van ons. Uw werkgever of uitkeringsinstantie krijgt dan bericht dat de loonvordering is ingetrokken. De inhouding op uw loon of uitkering wordt gestopt.

Komt u niet in aanmerking voor uitstel van betaling of kwijtschelding? Dan ontvangt u na uw verzoek een afwijzing. In dat geval eindigt de loonvordering als uw belastingschuld helemaal is betaald.

Wat als mijn belastingschuld is betaald, maar mijn werkgever of uitkeringsinstantie houdt nog steeds geld in?

Dat kan voorkomen. Bijvoorbeeld als u uw belastingschuld hebt betaald na afloop van de laatste vervaldag van een aanslag. Wij brengen dan invorderingsrente in rekening. Uw werkgever houdt hier rekening mee door nog een laatste inhouding te doen.

Is er toch teveel ingehouden? Dan betalen wij het bedrag binnen 6 weken terug aan uw werkgever of uitkeringsinstantie.

Heeft een andere partij ook beslag gelegd op uw loon of uitkering? Dan moet uw werkgever dit bedrag betalen aan de eerstvolgende beslaglegger. Als er geen andere beslaglegger is, betaalt uw werkgever het aan u.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.