Beslag leggen en de beslagvrije voet

Hebt u een schuld bij de Belastingdienst? En leggen wij beslag op uw inkomen en eigendommen of schrijven wij daarvoor geld af van uw rekening? Of gebruiken wij een belastingteruggaaf of een toeslag om met uw belastingschuld te verrekenen? En hebt u geen betalingsregeling met ons afgesproken? Dan moeten wij rekening houden met uw beslagvrije voet.

Wat is de beslagvrije voet?

Als er beslag is gelegd op uw inkomen moet u wel voldoende geld overhouden om de basiskosten van uw levensonderhoud te kunnen betalen. Dit wordt de beslagvrije voet genoemd. Daar heeft iedereen recht op.

Een deel van uw inkomen zal boven deze beslagvrije voet liggen. Het bedrag dat boven uw beslagvrije voet ligt, wordt ingehouden op uw inkomen. Zo betaalt uw werkgever of uitkeringsinstantie uw schuld af. Is er sprake van meerdere beslagleggers? Dan wordt met het ingehouden bedrag eerst de belastingschuld betaald. Daarna wordt het ingehouden bedrag over de andere partijen verdeeld. Alle beslagleggers gebruiken dezelfde methode om uw beslagvrije voet te berekenen.

In welke situaties houden wij rekening met de beslagvrije voet?

  • als wij beslag leggen op uw loon of uitkering (loonvordering)
  • als wij geld afschrijven van uw rekening (overheidsvordering)
  • als wij uw schuld verrekenen met uw maandelijkse voorlopige teruggaaf, met uw zorg- of huurtoeslag of met uw kindgebonden budget van het lopende jaar. Dit kan alleen als wij geen betalingsregeling van maximaal 24 maanden met u hebben afgesproken. Weet u niet of dat zo is? Belt u dan de BelastingTelefoon.

Hoe kan ik mijn beslagvrije voet controleren?

Op uwbeslagvrijevoet.nl vindt u meer informatie over de beslagvrije voet. U kunt de berekening van uw beslagvrije voet ook zelf controleren.

Blijkt uit de controle dat er iets niet klopt? Kijk dan op Mijn beslagvrije voet klopt niet wat u kunt doen.

In welke situatie houden wij rekening met het beslagvrij bedrag?

Wij houden rekening met het beslagvrij bedrag als wij beslag leggen op uw bankrekeningen en spaarrekeningen (betalingsvordering).

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.